• ประชุมเตรียมความพร้อมจัดวิ่งการกุศล ภายใต้โครงการ “วิ่งด้วยกัน สานฝันแต่น้องผู้พิการทางสายตา”

  ประชุมเตรียมความพร้อมจัดวิ่งการกุศล ภายใต้โครงการ “วิ่งด้วยกัน สานฝันแต่น้องผู้พิการทางสายตา”

  ประชุมเตรียมความพร้อมจัดวิ่งการกุศล ภายใต้โครงการ “วิ่งด้วยกัน สานฝันแต่น้องผู้พิการทางสายตา”
  วันนี้ (19 ต.ค. 63) เวลา 14.00 น. นายชิด สุขหนู ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่ พัทยาฯ เป็นประธานประชุมเตรียมความพร้อมจัดวิ่งการกุศล ภายใต้โครงการ “วิ่งด้วยกัน สานฝันแต่น้องผู้พิการทางสายตา” เดือนพฤศจิกายน 2564 ณ สวนสาธารณะอ่างเก็บน้ำมาบประชัน ต.โป่ง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี โดยมีนายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา นายรัตนชัย สุทธิเดชานัย ผู้ทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษาด้านการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม นายวันชัย แสนงาม สมาชิกสภาเทศบาลเมืองหนองปรือ เขต 3 ดร.โชติธนพัฒน์ หาญเจริญอัศวสุข ประธานบริษัทไอเลิฟยู (ไทยแลนด์) จำกัด และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอาคารโชติพิทยเมธา โรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่ พัทยาฯ
  ด้วยโรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่พัทยาฯ เป็นองค์กรการกุศลเอกชน ที่ไม่ได้แสวงหาผลกำไรจากการดำเนินงาน ซึ่งนักเรียนที่พิการทางสายตาทุกคนที่เข้ามารับบริการด้านการศึกษาการฟื้นฟูสมรรถภาพการฝึกอบรมเพื่อการประกอบอาชีพตลอดจนการแนะแนวการให้ความช่วยเหลือด้านอื่นๆ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น และเพื่อให้การบริหารจัดการของโรงเรียนดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทางโรงเรียนจึงได้กำหนดจัดโครงการ “วิ่งด้วยกัน สานฝันแด่น้องผู้พิการทางสายตา” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหาทุนสำหรับใช้ในการดำเนินการจัดการศึกษาด้านต่างๆ ให้กับ
  นักเรียนที่พิการทางสายตา
  ในวันนี้ ทางโรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่พัทยาฯ จึงได้เชิญเมืองพัทยา เทศบาลเมืองหนองปรือ ร่วมเป็นคณะกรรมการจัดโครงการฯ ซึ่งมติในประชุมได้กำหนดจัดงานในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ณ สวนสาธารณะอ่างเก็บน้ำมาบประชัน ต.โป่ง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี โดยวิ่งระยะทาง 5 และ 10 กิโลเมตร สำหรับรูปแบบและรายละเอียดของเหรียญ และถ้วยรางวัล ประเภทการแข่งขัน ของที่ระลึก รวมถึง บริษัทรับจัดงานและผู้ให้การสนับสนุน จะนัดหมายหารือกันอีกครั้ง
  https://www.facebook.com/Prpattayacity/posts/3863175307026518

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150