• แถลงข่าวประกวดหนูน้อยนพมาศ ประจำปี 2563

  แถลงข่าวประกวดหนูน้อยนพมาศ ประจำปี 2563

  แถลงข่าวประกวดหนูน้อยนพมาศ ประจำปี 2563

  วันนี้ (17 ต.ค. 63) เวลา 14.00 น. นายรัตนชัย สุทธิเดชานัย ผู้ทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษาด้านการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม เป็นประธานในงานแถลงข่าวประกวดหนูน้อยนพมาศ ประจำปี 2563 โดยมีไลออนส์อารีย์รัชฎ์ ศิริสังวรณ์ นายกสโมสรไลออนส์ พัทยาตากสิน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์จัดกิจกรรมฯ ซึ่งมีนางสาวหทัยรัตน์ โพธิ์เกตุ ผู้อำนวยการศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 พัทยา
  นายบรรจง บัญฑูรประยุกต์ อดีตผู้ว่าสโมสรไลออนส์สากลภาค 310 ซี พร้อมสมาชิกไลออนส์ พัทยาตากสิน ภาค 310 ซี และแขกผู้เกียรติ เข้าร่วมกิจกรรม ณ ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 พัทยา

  ด้วยสโมสรไลออนส์พัทยาตากสิน ภาค 310 ซี ประเทศไทย ร่วมกับ ศูนย์การค้าเทอมินอล 21 พัทยา และกลุ่มเด็กบูรพาคิดส์ กำหนดจัดงานประกวดหนูน้อยนพมาศ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 ขึ้น ในวันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563 เวลา 14.30 น. เป็นต้นไป ภายใต้โครงการ “อนุรักษ์และสืบสานประเพณีไทยโดยเปิดเวทีเพื่อส่งเสริมให้แก่เยาวชนได้กล้าแสดงความสามารถ เพื่ออนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย ให้คงอยู่ต่อไป โดยแบ่งประเภทการประกวด เป็น 2 รุ่น ได้แก่ ประเภทรุ่น อายุ 5 – 8 ปี , ประเภทรุ่น อายุ 9 – 12 ปี 
  31 ต.ค. นี้ ขอเชิญหนูน้อยที่สนใจ เข้าร่วมประกวดหนูน้อยนพมาศ ครั้งที่ 1 เพื่อชิงเงินและถ้วยรางวัลพร้อมสายสะพาย ณ ศูนย์การค้าเทอมินอล 21 พัทยา

  https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3857855694225146&id=259115847432500
  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150