• ขอเชิญร่วมลงทะเบียน “ Thailand Smart City Week 2020”

  ขอเชิญร่วมลงทะเบียน “ Thailand Smart City Week 2020”

  ขอเชิญร่วมลงทะเบียน “ Thailand Smart City Week 2020”

  ด้วยจังหวัดชลบุรีได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่าสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (สศค.) ได้กำหนดจัดงาน“ Thailand Smart City Week 2020” ระหว่างวันที่ 16-22 ตุลาคม 2563 ซึ่งเป็นมหกรรมการแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะประเทศไทยประกอบด้วยกิจกรรมการสาธิตการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาเมืองเพื่อให้ประชาชนได้สัมผัสประสบการณ์เสมือนจริงกิจกรรมแบ่งปันความรู้จากผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเมืองผ่านการสัมภาษณ์ออนไลน์ (webinar) รวมถึงการแข่งขันค้นหาแนวคิดและโซลูชั่นในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของเมืองจากนักศึกษาและกลุ่มดิจิทัลสตาร์ทอัพผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ (Virtual Smart City Hackathon) ตลอดจนการแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะแบบออนไลน์ (Virtual Exhibition) เพื่อสร้างโอกาสในการเจรจาธุรกิจและส่งเสริมให้เกิดการลงทุนด้านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะต่อไป

  สามารถรับข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ https://scw.Smartcitythailand.or.th พร้อมนี้สามารถลงทะเบียนล่วงหน้าสำหรับรับคำปรึกษาเพื่อการเป็นเมืองอัจฉริยะ ณ มิตรทาวน์ฮอลล์ 1 ชั้น 5 สามย่านมิตรทาวน์ในวันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00-16.00น.และทะเบียนร่วมงานได้ที่ https://bit.ly/36sICyL แล้วสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่ www.chonburilocal.go.th หัวข้อ“ หนังสือราชการ”

  ขอเชิญร่วมลงทะเบียน “ Thailand Smart City Week…

  โพสต์โดย PRPATTAYA เมื่อ วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2020
  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150