• ประชุมการดำเนินงานในการบริหารสัญญาจ้างโครงการจ้างเหมาเอกชนในการให้บริการ การบริหารจัดการและการดำเนินงานในโรงพยาบาลเมืองพัทยา ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ระยะเวลา 3 เดือน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  ประชุมการดำเนินงานในการบริหารสัญญาจ้างโครงการจ้างเหมาเอกชนในการให้บริการ การบริหารจัดการและการดำเนินงานในโรงพยาบาลเมืองพัทยา ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ระยะเวลา 3 เดือน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  ประชุมการดำเนินงานในการบริหารสัญญาจ้างโครงการจ้างเหมาเอกชนในการให้บริการ การบริหารจัดการและการดำเนินงานในโรงพยาบาลเมืองพัทยา ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ระยะเวลา 3 เดือน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  วันนี้ (21 ต.ค. 63) เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารศูนย์บริการสาธารณสุขเมืองพัทยา นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานประชุมการดำเนินงานในการบริหารสัญญาจ้างโครงการจ้างเหมาเอกชนในการให้บริการ การบริหารจัดการและการดำเนินงานในโรงพยาบาลเมืองพัทยา ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ระยะเวลา 3 เดือน)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยมีเรือตรีปราโมทย์ ทับทิม รองปลัดเมืองพัทยา รักษาราชการแทนปลัดเมืองพัทยา นางปุณณภา ทองพันธุ์ ผู้อำนวยการส่วนสร้างเสริมสุขภาพ รักษาการ ในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลเมืองพัทยา พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมพิจารณา ซึ่งมีบริษัทธนบุรี เฮลแคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) นำเสนอรายละเอียดการดำเนินงานฯ
  ตามที่ เมืองพัทยา ได้ดำเนินการจ้างเหมาเอกชนในการให้บริการการบริหารจัดการและการดำเนินงานในโรงพยาบาลเมืองพัทยา ประจำปีบประมาณ พ.ศ.2564 (ระยะเวลา 3 เดือน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยจ้างเหมาบริษัท ธนบุรี เฮลแคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ในการบริหารและดำเนินงานโรงพยาบาลเมืองพัทยา
  ในวันนี้จึงได้จัดประชุมฯ ขึ้นเพื่อร่วมกันพิจารณาการดำเนินงานตามสัญญาจ้างเหมาเอกชนในการให้บริการ การบริหารจัดการและการงานในโรงพยาบาลเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ระยะเวลา 3 เดือน)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน เพื่อให้เป็นไปตามขอบเขตการดำเนินงาน (TOR) การบริหารจัดการและการดำเนินงานโรงพยาบาลเป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ต่อไป
  https://www.facebook.com/Prpattayacity/posts/3868596319817750

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150