• ประชุมเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564

  ประชุมเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564

  ประชุมเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564

  วันนี้ (21 ต.ค. 63) เวลา 13.30 น. นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานประชุมเตรียมความพร้อมจัด งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 โดยมีนายเกียรติศักดิ์ ศรีวงษ์ชัย รองปลัดเมืองพัทยา พร้อมด้วยนายนพสิทธิ์ชา ณ นคร ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษาศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและกีฬาเพื่อการศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการศึกษา นายวีรพัฒน์ กุดแถลง ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการจัดการศึกษาในระบบและนอกระบบ ผู้บริหารสถานศึกษา พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 221 ศาลาว่าการเมืองพัทยา

  สำนักการศึกษา โดยฝ่ายกิจกรรมเด็กและเยาวชน กำหนดจัดงานวันเด็กแห่งชาติเป็นประจำทุกปี ที่บริเวณพื้นที่ลานหน้าศาลาว่าการเมืองพัทยา ซึ่งปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2564 ณ ศาลาว่าการเมืองพัทยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้เด็ก เยาวชน กล้าแสดงออก กล้าคิด กล้าทำ ในทางสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์​ มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมตามความสามารถและความสนใจในด้านต่างๆ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท สิทธิหน้าที่ของ
  ตนเอง

  โดยในวันนี้ที่ประชุมได้นำเสนอรูปแบบการจัดงานและมอบหมายหน้าที่ในส่วนต่างๆ​ เพื่อเตรียมความพร้อม ก่อนที่จะเริ่มดำเนินการทั้งทางด้านสาธารณูปโภค​ ฝ่ายดูแลรักษาความสะอาด​ ฝ่ายปฐมพยาบาล​ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

  ซึ่งในปีนี้มีการจัดกิจกรรม​ อาทิ ซุ้มนิทรรศการจากโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา และหน่วยงานต่างๆ พร้อม ร่วมสนุกเพื่อรับของรางวัลต่างๆ เมืองพัทยาขอเชิญชวนน้องๆเยาวชนร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 ในวันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 12.00 น. ณ ศาลาว่าการเมืองพัทยา สอบถามรายละเอียดได้ที่ Pattaya Contact Center 1337 ตลอด 24 ชั่วโมง

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150