• มพย.ประชุมหารือแนวทางการศึกษาการปลูกพืชสมุนไพร ร่วมกับ ม.บูรพา

  มพย.ประชุมหารือแนวทางการศึกษาการปลูกพืชสมุนไพร ร่วมกับ ม.บูรพา

  มพย.ประชุมหารือแนวทางการศึกษาการปลูกพืชสมุนไพร ร่วมกับ ม.บูรพา

  วันนี้(21 ต.ค.63) เวลา 10.00 น.นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานประชุมหารือแนวทางการศึกษาการปลูกพืชสมุนไพร เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ร่วมกับนายพีระพัฒน์ มั่งคั่ง ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ ผศ.ดร.มารุต ตั้งวัฒนาชุลีพร คณบดีคณะสหเวชและรักษาการคณบดีแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จาก มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีนายสกล ผลลูกอินทร์ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี นายเฉลิมพล ผลลูกอินทร์ ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา นางสาววารุณี ช้างม่วง ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาชุมชน นายปรีชา ค้าขาย ประธานและคณะกรรมการวิสาหกิจเมืองพัทยา เข้าร่วมประชุม ฯ ณ วิสาหกิจผลิตปุ๋ยอินทรีย์ เมืองพัทยา

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150