• พสกนิกรชาวอำเภอบางละมุง ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5​ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต​ 23​ ตุลาคม​

  พสกนิกรชาวอำเภอบางละมุง ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5​ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต​ 23​ ตุลาคม​

  พสกนิกรชาวอำเภอบางละมุง ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5​  เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต​ 23​ ตุลาคม​

  วันที่ (23 ต.ค.63) เวลา 08.00 น. ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอบางละมุง นายอำนาจ เจริญศรี นายอำเภอบางละมุง เป็นประธานใน พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีนายรณกิจ​ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา  เรือตรีปราโมทย์ ทับทิม รองปลัดเมืองพัทยา รักษาราชการแทนปลัดเมืองพัทยา หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนเหล่ากาชาด หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนทุกหมู่เหล่า เข้าร่วมพิธีฯ โดยพร้อมเพรียง

  โดยในช่วงเช้าเวลา​ 08.30  น.​ พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์จำนวน 10 รูปขึ้นนั่งอาสนะสงฆ์ นายอำเภอบางละมุงประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ต่อจากนั้นหัวหน้าส่วนราชการตั้งแถวด้านหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว​ โดยประธานในพิธี
  ข้าราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน พร้อมพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่​ ประธานในพิธีจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พร้อมกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หลังจากนั้นพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์จำนวน 10 รูปสดับปกรณ์ ประธานในพิธีและคณะข้าราชการถวายเครื่องไทยธรรม และทอดผ้าไตรจำนวน 10 ไตร​ พระสงฆ์อนุโมทนาถวายอดิเรก​ ประธานในพิธีกรวดน้้ำและกราบลาพระรัตนตรัย​

  ซึ่งการจัดพิธีฯดังกล่าว​ในวันนี้ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 โดยวันที่​ 23 ตุลาคม ของทุกปี ตรงกับวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5หรือ สมเด็จพระปิยมหาราช ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ปวงชนชาวไทยเคารพรักเป็นอย่างยิ่ง ตลอดระยะเวลายาวนานถึง43 ปี ที่ทรงครองสิริราชสมบัติ พระองค์ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจอันเป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศชาตินานัปการ พระราชกรณียกิจที่สำคัญของพระองค์ ได้แก่ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีการเลิกทาส การปฏิรูประบบราชการ การพัฒนาการศึกษา การป้องกันประเทศจากการเป็นอาณานิคมของต่างชาติ การกำหนดมาตรฐานระบบเงินตรา การกำหนดระบบเขตการปกครอง การสร้างระบบสาธารณูปโภค เช่น การรถไฟ การไปรษณีย์ และการโทรศัพท์ เป็นต้น ทรงบำเพ็ญคุณประโยชน์แก่ชาติอย่างใหญ่หลวง ตลอดรัชสมัยของพระองค์ พระองค์ทรงคำนึงถึงทุกข์สุขของราษฎร และประโยชน์ของประเทศชาติมากกว่าประโยชน์สุขส่วนพระองค์ ทรงรับพระราชภาระอันหนักยิ่งทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักร ในรัชสมัยของพระองค์เกิดการเปลี่ยนแปลงมากมายในบ้านเมืองของเราที่สร้างความเจริญก้าวหน้า ให้ทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150