• เชิญชมการแข่งขันบาสเกตบอลพัทยาโอเพ่น ประจำปี 2563 จำนวน 2 รายการ การแข่งขันประเภท 5 คน

  เชิญชมการแข่งขันบาสเกตบอลพัทยาโอเพ่น ประจำปี 2563 จำนวน 2 รายการ การแข่งขันประเภท 5 คน

  เชิญชมการแข่งขันบาสเกตบอลพัทยาโอเพ่น ประจำปี 2563 จำนวน 2 รายการ การแข่งขันประเภท 5 คน รุ่นประชาชนทั่วไป (ชาย) วันที่ 10 – 15 พ.ย. 63 ณ ร.ร. มพย. 7 (บ้านหนองพังแค) และการแข่งขันประเภทสตรีทบาสเกตบอล ๓x3 วันที่ 20 – 22 พ.ย. 63 ณ บริเวณลานศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21
  ด้วยจังหวัดชลบุรีได้รับการคัดเลือกเป็นเมืองต้นแบบในการจัดตั้งเมืองกีฬา (Sports City) เพื่อเป็นการสร้างความตื่นตัวให้ประชาชนหันมาสนใจสุขภาพ เล่นกีฬาออกกำลังกาย เพื่อพลานามัยที่ดี มีสุขภาพที่เข้มแข็ง ซึ่งกีฬา (Sport) สามารถนำมาใช้เป็นเครื่องมือหรือสื่อในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ได้ในหลายๆ มิติ เช่น มิติกีฬาเพื่อสุขภาพ มิติกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ มิติกีฬาเพื่อการอาชีพ มิติกีฬาเพื่อความมั่นคง และมิติกีฬาด้านเศรษฐกิจ
  เมืองพัทยาเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของกีฬาที่มีต่อการพัฒนาคุณภาพทรัพยากรบุคคลทั้งในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต การสร้างเสริมสุขภาพสมรรถภาพที่ดี ปลูกฝังความมีน้ำใจนักกีฬา “บาสเกตบอล” เป็นอีกชนิดกีฬาที่นิยมเล่นกันอย่างแพร่หลายในกลุ่มเยาวชนและประชาชนทั่วไป เป็นกีฬาที่ช่วยส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกายให้มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง สร้างความสามัคคี อีกทั้งยังเป็นการฝึกทักษะและประสบการณ์ในการแข่งขันฯ เมืองพัทยา จึงได้ร่วมกับสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา กำหนดจัดโครงการแข่งขันบาสเกตบอลพัทยาโอเพ่น ประจำ 2563 ขึ้น จำนวน 2 รายการ ได้แก่
  ระหว่างวันที่ 10 – 15 พฤศจิกายน 2563 เป็นการแข่งขันประเภท 5 คน รุ่นประชาชนทั่วไป (ชาย) ณ โรงเรียนเมืองพัทยา 7 (บ้านหนองพังแค) ระหว่างวันที่ 20 – 22 พฤศจิกายน 2563 การแข่งขันประเภทสตรีทบาสเกตบอล ๓x3 แบ่งเป็นรุ่น ได้แก่ ประชาชนทั่วไป ชาย และเยาวชนทั่วไป ชาย (อายุไม่เกิน ๑๘ ปี) ณ บริเวณลานศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21
  ทั้งนี้เพื่อเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาท่องเที่ยวในเมืองพัทยาเพิ่มมากขึ้น ก่อให้เกิดรายได้ทางเศรษฐกิจแก่ประชาชนเมืองพัทยา และเป็นการสร้างเสริมพลานามัยที่ดีแก่เยาวชนและประชาชนทั่วไปด้วยการออกกำลังกาย เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ มีน้ำใจเป็นนักกีฬา เพื่อสร้างโอกาสให้นักกีฬาบาสเกตบอลของเมืองพัทยาได้ประสบการณ์จากการแข่งขันกับนักกีฬาในทุกระดับอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ของเมืองพัทยาในด้านการท่องเที่ยวและด้านการกีฬาให้ประชาชนทั่วไปและนักท่องเที่ยวได้รับทราบมากยิ่งขึ้น
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายพัฒนาการกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองพัทยา หมายเลขโทรศัพท์ 038 253128 , 092 5541988 ในวันและเวลาราชการ
  https://www.facebook.com/Prpattayacity/posts/3908690302475018

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150