• เมืองพัทยาใส่ใจ ห่วงใยประชาชน ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง

  เมืองพัทยาใส่ใจ ห่วงใยประชาชน ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง

  เมืองพัทยาใส่ใจ ห่วงใยประชาชน ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง “โครงการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่เมืองพัทยา” มอบสิ่งของจำเป็นในการดูแลผู้ป่วยติดเตียง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ
  วันนี้ (4 พ.ย.63) เวลา 09.30 น. นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา มอบหมายให้นายไพรวัลย์ อารมณ์ชื่น ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา นายเฉลิมพล ผลลูกอินทร์ ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา และทีมงาน พร้อมด้วยนางปุณณภา ทองพันธุ์ ผู้อำนวยการส่วนสร้างเสริมสุขภาพ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลเมืองพัทยา นางสาวกษมา บุณยะวรรธนะ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ ทีมสหวิชาชีพโรงพยาบาลเมืองพัทยา เจ้าหน้าที่สำนักการสาธารณสุข สำนักพัฒนาสังคม Caregiver เมืองพัทยา และนางวิภาทิพย์ จันที รองประธานศูนย์สร้างเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุเมืองพัทยา เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่เมืองพัทยา พร้อมมอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ซึ่งเป็นของใช้ที่จำเป็น โครงการดังกล่าวดำเนินงานและบริหารจัดการ โดย “คณะกรรมการบริหารศูนย์สร้างเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุเมืองพัทยา” ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเมืองพัทยา ในส่วนค่าบริการสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่เมืองพัทยา (LTC) พร้อมกันนี้ได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อเป็นการช่วยเหลือเยียวยาในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ป่วย จำนวน 2 ราย

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150