• สมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยฯ อัญเชิญถ้วยรางวัลพระราชทาน พัทยามาราธอน (ถ้วยถาวร) พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 คืนสมาคมฯ

  สมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยฯ อัญเชิญถ้วยรางวัลพระราชทาน พัทยามาราธอน (ถ้วยถาวร) พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 คืนสมาคมฯ

  สมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยฯ อัญเชิญถ้วยรางวัลพระราชทาน พัทยามาราธอน (ถ้วยถาวร) พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 คืนสมาคมฯ
  วันนี้ (6 พ.ย. 63) เวลา 10.00 น. พลตำรวจตรีสุรพงษ์ อาริยะมงคล อุปนายกและเลขาธิการ สมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานอัญเชิญถ้วยรางวัลพระราชทาน พัทยามาราธอน (ถ้วยถาวร) พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 คืนสมาคมฯ โดยมีนายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา พร้อมคณะผู้บริหาร ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา เลขานุการ/ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องรับรอง 132 ศาลาว่าการเมืองพัทยา

  ตามที่สมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นผู้ดำเนินการขอพระราชทานถ้วยรางวัลพัทยามาราธอน (ถ้วยถาวร) จากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 จำนวน 6 ใบ สำหรับมอบแก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขันพัทยามาราธอน ดังนี้

  1. ประเภทมาราธอนรุ่นทั่วไป ชาย – หญิง จำนวน 2 ใบ
  2. ประเภทฮาล์ฟมาราธอน รุ่นทั่วไป ชาย – หญิง จำนวน 2 ใบ
  3. ประเภทควอเตอร์มาราธอน รุ่นทั่วไป ชาย – หญิง จำนวน 2 ใบ
   เนื่องจากปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนรัชกาล เป็นพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ถ้วยรางวัลพระราชทาน จำนวน 6 ใบ ดังกล่าว จึงไม่สามารถใช้มอบเป็นรางวัลให้กับผู้ชนะการแข่งขันได้สมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยฯ จึงขอรับถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 คืนสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ต่อไป
   https://www.facebook.com/Prpattayacity/posts/3914483488562366
  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150