• กระทรวงวัฒนธรรมจับมือทุกภาคส่วน แถลงข่าว งาน “ไทยเพลิน เดิน ชม ชิม” ตลาดวัฒนธรรมมหกรรมริมทะเล ที่เชิญคุณมาร่วมสัมผัส “ได้ชม ได้ชิม ได้อิ่มเอมใจ” ณ ชายหาดพัทยา

  กระทรวงวัฒนธรรมจับมือทุกภาคส่วน แถลงข่าว งาน “ไทยเพลิน เดิน ชม ชิม” ตลาดวัฒนธรรมมหกรรมริมทะเล ที่เชิญคุณมาร่วมสัมผัส “ได้ชม ได้ชิม ได้อิ่มเอมใจ” ณ ชายหาดพัทยา

  กระทรวงวัฒนธรรมจับมือทุกภาคส่วน แถลงข่าว งาน “ไทยเพลิน เดิน ชม ชิม” ตลาดวัฒนธรรมมหกรรมริมทะเล ที่เชิญคุณมาร่วมสัมผัส “ได้ชม ได้ชิม ได้อิ่มเอมใจ” ณ ชายหาดพัทยา

  วันที่ (7 พ.ย. 63) เวลา 14.00 น. นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม ผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานแถลงข่าวงาน “ไทยเพลิน เดิน ชม ชิม” โดยมีนายรณกิจ​ เอกะสิงห์​ รองนายกเมืองพัทยา​ เรือตรีปราโมทย์​ ทับทิม​ รองปลัดเมืองพัทยารักษาการปลัดเมืองพัทยา นายรัตนชัย​ สุทธิเดชานัย​ ผู้ทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา นายมานะ​ ยาประคำ​ ประธานสภาวัฒนธรรมเมืองพัทยา นายเอกสิทธิ์​ งามพิเชษฐ์ นายกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา แขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชน ร่วมงานแถลงข่าว ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล พัทยาบีช

  ด้วยกระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ร่วมกับ บริษัท เอสอาร์ซีซี จำกัด จัดกิจกรรมทาง วัฒนธรรม ภายใต้ชื่อ “ไทยเพลิน เดิน ชม ชิม” ในวันที่ 19 – 22 พฤศจิกายน 2563 ระหว่างเวลา 16.00 – 22.00 น. ณ แยกพัทยากลาง บริเวณชายหาดพัทยา จังหวัดชลบุรี เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ฟื้นฟูการท่องเที่ยว สร้างความเชื่อมั่นในมาตรการ ด้านการควบคุมหลังจากสถานการณ์โควิด – ๑๙ ผ่านการประชาสัมพันธ์ และการแสดงเชิงสัญลักษณ์ผ่านการจัดกิจกรรม ส่งเสริมการท่องเที่ยวในรูปแบบของตลาดวัฒนธรรมริมชายหาด เพื่อให้นักท่องเที่ยวเกิดความเชื่อมั่น และเกิดความต้องการในการเดินทางมาท่องเที่ยวในพื้นที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี โดยการขับเคลื่อนงานร่วมกับเครือข่ายในพื้นที่ ทั้งภาครัฐและเอกชน ชุมชน ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริม อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยผ่านการจัดแสดงการสาธิต ภูมิปัญญาท้องถิ่น การจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง รวมถึงส่งเสริมอาชีพและอนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรมของชุมชนในพื้นที่ ที่ทรงคุณค่าให้คงอยู่คู่กับชุมชน รวมถึงเป็นพื้นที่ศึกษากิจกรรมทางด้านภูมิปัญญาให้แก่เยาวชน ประชาชน ทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศ และที่สำคัญเพื่อส่งเสริมและผลักดันสินค้าทางวัฒนธรรม ภายใต้แนวคิดการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก ฟื้นฟูวิกฤติการณ์โควิด-19 สู่การต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ของชุมชน และที่สำคัญคือการสร้างขวัญกำลังใจในการดำเนินกิจการร้านค้า ศิลปินพื้นบ้าน รวมถึงเครือข่ายทางวัฒนธรรมในพื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 (COVID-19)
  ซึ่งท่านจะได้พบกับการจัดแสดงพร้อมสาธิตสินค้า/ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมพื้นถิ่น ของจังหวัดชลบุรีที่น่าสนใจอย่างคับคั่ง ชมศิลปะการแสดงศิลปินพื้นบ้าน ศิลปินสากล เช่น การแสดงจาก ชุมชนชากแง้ว การแสดงพื้นบ้านชุดรำวงย้อนยุค การแสดงดนตรีอีสานวาไรตี้ วงนงนุช Band การแสดง ชุดศาสตร์ศิลป์ถิ่นไทย The Mask ลูกไทย หน้ากากกาสร (เนย ซินญอริต้า) วง The Drivers วง Musketeers และอื่นๆอีกมาย
  ขอเชิญทุกท่านมาร่วมเดินเพลิน “ได้ชม ได้ชิม ได้อิ่มเอมใจ” ภายในงาน “ไทยเพลิน เดิน ชม ชิม” ในวันที่ 19 – 22 พฤศจิกายน 2563 ตั้งแต่เวลา 16.00 – 22.00 น. ณ บริเวณชายหาดพัทยา (แยกพัทยากลาง)

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 08 4448 2888

  https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3918186651525383&id=259115847432500
  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150