• เมืองพัทยาให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

  เมืองพัทยาให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

  เมืองพัทยาให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

  วันนี้ (7 พ.ย. 63) เวลา 10.00 น. เรือตรี ปราโมทย์ ทับทิม รองปลัดเมืองพัทยา รักษาการแทนปลัดเมืองพัทยา บรรยายสรุปและให้การต้อนรับ ผศ.ดร. พิมล พูพิพิธ ประธานโครงการผู้นำภาครัฐและเอกชน พร้อมทั้งคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา หลักสูตรรัฐศาสตร์มหาบัณฑิต สำหรับผู้นำภาครัฐและภาคเอกชน รุ่นที่ 18 จากคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง จำนวน 60 คน ที่เข้าศึกษาดูงาน เกี่ยวกับการบริหารงานและนโยบายของเมืองพัทยา ณ ห้องประชุมทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ ความเข้าใจพร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป

  https://www.facebook.com/259115847432500/posts/3917560568254658/
  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150