• เมืองพัทยาให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

  เมืองพัทยาให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

  เมืองพัทยาให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

  วันนี้ ( 7 พ.ย. 63) เวลา 10.30 น. นายโชฎึก โชติกำจร สมาชิกสภาเมืองพัทยา ในฐานะประธานคณะกรรมการการกีฬาและนันทนาการ บรรยายสรุปและให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสิทธิ์ วงษ์กาฬสินธุ์ พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา สาขาวิชานิติศาสตร์ (ภาคปกติ) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จำนวน 85 คน และอาจารย์ผู้ควบคุม จำนวน 5 คน ที่เข้าศึกษาดูงานและฟังบรรยายสรุปการบริหารจัดการบ้านเมืองพัทยา ซึ่งมีนายสินธ์ไชย วัฒนศาสตร์สาธร สมาชิกสภาเมืองพัทยา ในฐานะประธานคณะกรรมการการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม และนายธเนศ ศุภรสหัสรังสี สมาชิกสภาเมืองพัทยา ในฐานะประธานคณะกรรมการกิจการสภาเมืองพัทยา หรือประธานสภาอุตสากรรมการท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรี เรือตรี ปราโมทย์ ทับทิม รองปลัดเมืองพัทยา รักษาการแทนปลัดเมืองพัทยา ร่วมให้การต้อนรับฯ ณ ห้องประชุมตากสิน ศาลาว่าการเมืองพัทยา เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ ความเข้าใจและประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพด้านกฎหมาย อันจะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและการประกอบอาชีพในอนาคต

  https://www.facebook.com/259115847432500/posts/3917567988253916/
  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150