• ขอเชิญพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต

  ขอเชิญพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต

  ขอเชิญพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต
  เนื่องจากที่ประชุมมหาเถรสมาคม เล็งเห็นว่าสถานการณ์ปัจจุบันประเทศไทยได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติและโรคระบาดอย่างต่อเนื่อง โดยการนำหลักทางพระพุทธศาสนามาเป็นแนวทางในการดำรงชีวิตและดำรงตนอย่างมีสติ ก็จะทำให้ชีวิต เหตุการณ์ผ่านพ้นไปด้วยดี ประกอบกับวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และได้ประกาศให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ทั้งนี้เพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และเพื่อความเป็นสิริมงคลของปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า โดยขอเรียนท่านเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฯ ในวันเสาร์ ตลอดเดือนพฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. และวันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ วัดชัยมงคล (พระอารามหลวง) เริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป
  ทั้งนี้ขอความร่วมมือทุกท่านแต่งกายชุดสุขภาพโทนสีเหลือง หรือสีขาว และสวมใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย , ต้องเว้นระยะห่าง 1 เมตร , ล้างมือบ่อย ๆ พกเจลแอลกอฮอล์ หลีกเลี่ยงกลุ่มเสี่ยงหรือผู้ที่มีอาการป่วย ฯลฯ เพื่อความปลอดภัยห่างไกลเชื้อไวรัส
  https://www.facebook.com/Prpattayacity/posts/3935028956507819

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150