• เมืองพัทยาขยายเวลาให้บริการทำบัตรประจำตัวประชาชนนอกเวลาราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน ถึง วันที่ 20 ธันวาคม 2563

  เมืองพัทยาขยายเวลาให้บริการทำบัตรประจำตัวประชาชนนอกเวลาราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน ถึง วันที่ 20 ธันวาคม 2563

  เมืองพัทยาขยายเวลาให้บริการทำบัตรประจำตัวประชาชนนอกเวลาราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน ถึง วันที่ 20 ธันวาคม 2563

  ทุกวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 น.- 18.30 น.วันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 08.30 น. -16.30 น. เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนในพื้นที่
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักทะเบียนท้องถิ่นเมืองพัทยา หมายเลขโทรศัพท์ 038 253133,038 253134 หรือที
  Pattaya Contact Center 1337 ตลอด 24 ชั่วโมง
  https://www.facebook.com/259115847432500/posts/3932237373453644/?d=n

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150