• เมืองพัทยาจัดอบรมสร้างเสริมสุขภาพ อสม. ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563

  เมืองพัทยาจัดอบรมสร้างเสริมสุขภาพ อสม. ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563

  เมืองพัทยาจัดอบรมสร้างเสริมสุขภาพ อสม. ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563

  วันนี้ (13 พ.ย.63) เวลา 10.00 นนายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมส่งเสริมสุขภาพ ”อยู่ให้เป็นสุขด้วยวิถีแห่งความเข้าใจ สู่สุขภาพจิตที่เข้มแข็ง”ภายใต้โครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเมืองพัทยา ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 โดยมีเรือตรีปราโมทย์ ทับทิม รองปลัดเมืองพัทยา รักษาการแทนปลัดเมืองพัทยา นางปุณณภา ทองพันธุ์ ผู้อำนวยการส่วนสร้างเสริมสุขภาพ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลเมืองพัทยา นายสมชาย เย็นประยูร ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และสมาชิก อสม. จำนวน 300 คน จำนวน 300 คน เข้าร่วมอบรมอย่างพร้อมเพรียง ซึ่งกิจกรรมเริ่มด้วยการสวดมนต์ ไหว้พระ นั่งสมาธิ การออกกำลังกายตามเสียงเพลง ณ ห้องทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา

  ด้วยฝ่ายส่งเสริมสุขภาพส่วนสร้างเสริมสุขภาพสำนักการสาธารณสุขได้จัดทำโครงการสร้างการมีส่วนร่วมเครือข่ายการดูแลสุขภาพเพื่อประชาชนทุกกลุ่มวัยสุขภาพดีซึ่งกำหนดจัดการอบรมวิชาการครั้งที่ ๑ เรื่อง“ อยู่ให้เป็นสุขด้วยวิถีแห่งความเข้าใจสู่สุขภาพจิตที่เข้มแข็ง” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เรียนรู้ถึงเทคนิควิธีการในการดูแลสุขภาพและการยอมรับความเจ็บป่วยโดยสามารถนำไปถ่ายทอดแก่ประชาชนให้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพได้อย่างถูกต้องและดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยเครือข่ายการดูแลสุขภาพในชุมชนจิตอาสาด้านสาธารณสุขและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในภารกิจนี้ จำนวน 300 คน เพื่อทำให้จิตใจผ่องใสมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง​ มีคุณภาพชีวิตที่ดี
  https://www.facebook.com/259115847432500/posts/3934877666522948/

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150