• เมืองพัทยาจับมือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ลงนาม MOU บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการบริหารจัดการเพื่อการประหยัดพลังงานในเมืองพัทยา

  เมืองพัทยาจับมือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ลงนาม MOU บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการบริหารจัดการเพื่อการประหยัดพลังงานในเมืองพัทยา

  เมืองพัทยาจับมือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ลงนาม MOU บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการบริหารจัดการเพื่อการประหยัดพลังงานในเมืองพัทยา

  วันนี้ (11 พ.ย.63) เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมทัพพระยา นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา ลงนาม MOU บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการบริหารจัดการเพื่อการประหยัดพลังงานในเมืองพัทยา กับนายสมพงษ์ ปรีเปรม ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยมีนายพัฒนา บุญสวัสดิ์ นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา และนายเสกสรร เสริมพงศ์ รองผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า ร่วมเป็นสักขีพยาน การลงนามบันทึกข้อตกลงฯ ซึ่งมีคณะผู้บริหาร ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา เลขานุการ ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา หัวหน้าส่วนราชการ แขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชนเข้าร่วมในพิธีฯ เป็นจำนวนมาก

  ด้วย กฟภ. และ เมืองพัทยา ได้ตระหนักถึงการใช้พลังงานไฟฟ้า ซึ่งเป็นปัจจัยที่สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ และจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของราษฎร การบริหารจัดการเพื่อการประหยัดพลังงาน จึงเป็นหนึ่งในภารกิจสำคัญของรัฐบาล และคนไทยทุกคนสามารถช่วยชาติได้ด้วยการประหยัดพลังงาน เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานที่ประเทศต้องสูญเสียไปอย่างมากมายมหาศาลในแต่ละปี
  ดังนั้น เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่าของพลังงาน รู้จักวิธีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเพื่อเป็นภูมิคุ้มกันด้านพลังงาน สำหรับวิกฤตเศรษฐกิจหรือวิกฤตพลังงาน รวมทั้งเป็นการช่วยลดสภาวะโลกร้อน กฟภ. และเมืองพัทยา จึงมีเจตนารมณ์ในการดำเนินงานแบบบูรณาการ ร่วมกัน โดยการนำเทคโนโลยีการประหยัดพลังงานที่เหมาะสมมาปรับใช้ทั้งในด้านการบริหาร การพัฒนาเทคโนโลยี และเพื่อให้การดำเนินงานตามกรอบแนวทางดังกล่าวข้างตัน บรรลุผลตามเป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างเป็นรูปธรรมโดยเร็ว

  https://www.facebook.com/259115847432500/posts/3929262580417790/?d=n
  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150