• เมืองพัทยาให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  เมืองพัทยาให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  เมืองพัทยาให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  วันนี้ ( 11 พ.ย. 63) เวลา 09.00 น. นายไพรวัลย์ อารมณ์ชื่น ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา บรรยายสรุปและให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ วาทินพงศ์พันธ์ พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 83 คน ที่เข้าศึกษาดูงานและรับฟังบรรยายสรุป”การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา”ให้สามารถนำความรู้ และประสบการณ์ไปพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นมืออาชีพในการปฏิบัติภารกิจตามอำนาจหน้าที่ มีความรู้ ทักษะ สมรรถนะที่เหมาะสมกับตำแหน่ง มีความรอบรู้ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และมีแนวคิดในการสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานต่อไป ณ ห้องประชุมทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา
  https://www.facebook.com/259115847432500/posts/3929219733755408/?d=n

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150