• เมืองพัทยาให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากมหาวิทยาลัยปทุมธานี

  เมืองพัทยาให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากมหาวิทยาลัยปทุมธานี

  เมืองพัทยาให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากมหาวิทยาลัยปทุมธานี
  วันนี้ (13 พ.ย.63) เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 241 ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายไพรวัลย์ อารมณ์ชื่น ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา บรรยายสรุปและให้การต้อนรับ ผศ.ดร.เบญยาสิริ งามสะอาด ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต พร้อมด้วยนักศึกษา คณะรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยปทุมธานี จำนวน 37 คน ที่เข้าศึกษาดูงานและรับฟังบรรยายสรุปด้านการบริหารจัดการองค์กร เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ ความเข้าใจ พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองต่อไป
  https://www.facebook.com/259115847432500/posts/3935065959837452/?d=n

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150