• แถลงข่าวความสำเร็จก้าวแรกของ “ไทยแลนด์ ล็อก-อิน อีเวนท์” พร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ ผ่านงานแสดงสินค้านานาชาติ

  แถลงข่าวความสำเร็จก้าวแรกของ “ไทยแลนด์ ล็อก-อิน อีเวนท์” พร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ ผ่านงานแสดงสินค้านานาชาติ

  แถลงข่าวความสำเร็จก้าวแรกของ “ไทยแลนด์ ล็อก-อิน อีเวนท์” พร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ ผ่านงานแสดงสินค้านานาชาติ

  วันที่ (11 พ.ย. 63) เวลา 14.00 น. ณ เกสร เออร์เบิน รีสอร์ท เกสร ทาวเวอร์ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) จัดงานแถลงข่าว ความสำเร็จก้าวแรกของ “ไทยแลนด์ ล็อก-อิน อีเวนท์” พร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ ผ่านงานแสดงสินค้านานาชาติ โดยมี​ นางนิชาภา ยศวีร์ รองผู้อำนวยการส่วนงานธุรกิจ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมฯ พร้อมด้วย​ นายศุภกร ภัทรวิเชียร ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงคมนาคม ดร.คเณศ วังส์ไพจิตร ผู้อำนวยการเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) นายรัตนชัย สุทธิเดชานัย ผู้ทรงวุฒิและที่ปรึกษาฝ่ายการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม และนายพงษ์ศักดิ์ ลิมป์พรพิพัฒน์ รักษาการผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ร่วมแถลงข่าวฯ และเสวนาแนวทางการผลักดันแผนแม่บทขับเคลื่อนอุตสาหกรรม ล็อก-อิน และอุตสาหกรรมเป้าหมายผ่านการส่งเสริมการจัดงานแสดงสินค้านานาชาติพร้อมเปิดตัวพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชนที่เข้าร่วมภายใต้แผนแม่บทฯ ในปีนี้อย่างเป็นทางการ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมงานแถลงข่าวฯ เป็นจำนวนมาก

  ด้วยสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ กระทรวงคมนาคม สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เมืองพัทยา และสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจและดิจิทัล จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวแผนแม่บทอุตสาหกรรม “ไทยแลนด์ ล็อก-อิน อีเวนท์” (Thailand Log In Events) เพื่อประชาสัมพันธ์ สร้างความมั่นใจให้ภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศ ที่สนใจสร้างการค้าการลงทุนกับอุตสาหกรรมดังกล่าวในประเทศไทย รวมไปถึงศักยภาพความพร้อมของพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ต่อการรองรับการจัดแสดงงานสินค้านานาชาติ พร้อมเปิดตัวผู้สนับสนุนและพันธมิตรของแผนแม่บทดังกล่าว

  https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3929586563718725&id=259115847432500
  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150