• กิจกรรม Beach Cleaning

  กิจกรรม Beach Cleaning

  กิจกรรม Beach Cleaning

  วันนี้(14 พ.ย.63)เวลา 07.30 น. ณ บริเวณหน้าธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)สาขาจอมเทียน นายพัฒนา บุญสวัสดิ์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานเปิดกิจกรรม Beach Cleaningโดยมีนางนาฎยา ชื่นเดือนเพ็ญ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่เมืองพัทยา ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) แขกผู้มีเกียรติ และพนักงาน เข้าร่วมกิจกรรมฯ ในครั้งนี้

  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)สาขาจอมเทียน จัดกิจกรรม Beach Cleaning เพื่อสร้างกระบวนการจิตอาสาให้เกิดขึ้นในกลุ่มพนักงานและคนในท้องถิ่น​ ส่งเสริมค่านิยมแห่งการแบ่งปันทำคุณประโยชน์ให้กับสังคม โดยการร่วมใจเก็บขยะและทำความสะอาดชายหาดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัด เพื่อรักษาระบบนิเวศและทัศนียภาพที่สวยงามอย่างยั่งยืนต่อไป
  https://www.facebook.com/259115847432500/posts/3937502316260483/?d=n

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150