• ปิดฉากการแข่งขันบาสเกตบอลพัทยาโอเพ่น ประจำปี 2563 รายการแข่งขันบาสเกตบอลประเภท 5 คน

  ปิดฉากการแข่งขันบาสเกตบอลพัทยาโอเพ่น ประจำปี 2563 รายการแข่งขันบาสเกตบอลประเภท 5 คน

  ปิดฉากการแข่งขันบาสเกตบอลพัทยาโอเพ่น ประจำปี 2563 รายการแข่งขันบาสเกตบอลประเภท 5 คน

  วันนี้ (15 พ.ย. 63) นายรัตนชัย​ สุทธิเดชานัย​ ผู้ทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา​ เป็นประธานพิธีปิดและมอบรางวัลการแข่งขันบาสเกตบอลพัทยาโอเพ่น ประจำปี 2563 รายการแข่งขันบาสเกตบอลประเภท 5 คน โดยมี​ นายสรรเพ็ชร ศุภบวรเสถียร​ อุปนายกสมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออก และประธานชมรมบาสเกตบอลเมืองพัทยา ร่วมมอบรางวัลและปิดการแข่งขัน ณ โรงเรียนเมืองพัทยา 7 (บ้านหนองพังแค)

  ด้วยจังหวัดชลบุรีได้รับการคัดเลือกเป็นเมืองต้นแบบในการจัดตั้งเมืองกีฬา (Sports City) เพื่อเป็นการสร้างความตื่นตัวให้ประชาชนหันมาสนใจสุขภาพ เล่นกีฬาออกกำลังกาย เพื่อพลานามัยที่ดี มีสุขภาพที่เข้มแข็ง  ซึ่งกีฬา (Sport) สามารถนำมาใช้เป็นเครื่องมือหรือสื่อในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ได้ในหลายๆ มิติ เช่น มิติกีฬาเพื่อสุขภาพ มิติกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ มิติกีฬาเพื่อการอาชีพ มิติกีฬาเพื่อความมั่นคง และมิติกีฬาด้านเศรษฐกิจ

  เมืองพัทยาเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของกีฬาที่มีต่อการพัฒนาคุณภาพทรัพยากรบุคคลทั้งในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต การสร้างเสริมสุขภาพสมรรถภาพที่ดี ปลูกฝังความมีน้ำใจนักกีฬา “บาสเกตบอล” เป็นอีกชนิดกีฬาที่นิยมเล่นกันอย่างแพร่หลายในกลุ่มเยาวชนและประชาชนทั่วไป เป็นกีฬาที่ช่วยส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกายให้มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง สร้างความสามัคคี อีกทั้งยังเป็นการฝึกทักษะและประสบการณ์ในการแข่งขันฯ เมืองพัทยา จึงได้ร่วมกับสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา จัดโครงการแข่งขันบาสเกตบอลพัทยาโอเพ่น ประจำ 2563 ขึ้น จำนวน 2 รายการ ได้แก่ การแข่งขันบาสเกตบอลประเภท 5 คน รุ่นประชาชนทั่วไป (ชาย)โดยจัดการแข่งขันขึ้นเมื่อวันที่ 10 – 15 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงเรียนเมืองพัทยา 7 (บ้านหนองพังแค) และการแข่งขันประเภทสตรีทบาสเกตบอล 3×3 แบ่งเป็นรุ่น ได้แก่ ประชาชนทั่วไป ชาย และเยาวชนทั่วไป ชาย (อายุไม่เกิน 18 ปี)  กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 – 22 พฤศจิกายน 2563 ณ บริเวณลานศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21

  ซึ่งการแข่งขันบาสเกตบอลประเภท 5 คน ได้ปิดฉากลงในวันนี้ สำหรับผลการแข่งขัน มีดังนี้
  รางวัลชนะเลิศร่วมได้แก่ ทีมลูกมดดำ​ และ​โลมาจูเนียร์
  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่​ ทีมแม่ลา
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ​ 3 ได้แก่ ทีมเดอะสตาร์

  ทั้งนี้เพื่อเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาท่องเที่ยวในเมืองพัทยาเพิ่มมากขึ้น ก่อให้เกิดรายได้ทางเศรษฐกิจแก่ประชาชนเมืองพัทยา และเป็นการสร้างเสริมพลานามัยที่ดีแก่เยาวชนและประชาชนทั่วไปด้วยการออกกำลังกาย เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ มีน้ำใจเป็นนักกีฬา เพื่อสร้างโอกาสให้นักกีฬาบาสเกตบอลของเมืองพัทยาได้ประสบการณ์จากการแข่งขันกับนักกีฬาในทุกระดับอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ของเมืองพัทยาในด้านการท่องเที่ยวและด้านการกีฬาให้ประชาชนทั่วไปและนักท่องเที่ยวได้รับทราบมากยิ่งขึ้น

  https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3941914139152634&id=259115847432500
  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150