• อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการประกันคุณภาพการศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเมืองพัทยา

  อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการประกันคุณภาพการศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเมืองพัทยา

  อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการประกันคุณภาพการศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเมืองพัทยา

  วันนี้ (17 พ.ย.63) เวลา 09.00 น. นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานเปิดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการประกันคุณภาพการศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเมืองพัทยา โดยมีนายนพสิทธิ์ชา ณ นคร ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษาศาสนา ศิลปะวัฒนธรรมและกีฬาเพื่อการศึกษา รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักการศึกษา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ซึ่งมีนายวีรพัฒน์ กุดแถลง ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการจัดการศึกษาในระบบและนอกระบบ รักษาการหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ร่วมเป็นเกียรติในพิธี​ ซึ่งการอบรมดังกล่าวมีผู้เข้ารับการอบรมเป็นจำนวนมากประกอบด้วยครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดชัยมงคลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มัศยิคดารุ้ลอิบาดะห์ จำนวน 70 คน ณ โรงเรียนเมืองพัทยา 7 (บ้านหนองพังแค)

  สำนักการศึกษา จัดอบรมโครงการประกันคุณภาพการศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเมืองพัทยาขึ้นระหว่างวันที่ 17 – 18 พฤศจิกายน 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ครูปฐมวัย ผู้บริหารสถานศึกษาและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยา 1 – 10 มีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย รวมทั้งวิเคราะห์มาตรฐาน และแนะนำแนวทางในการบริหารจัดการสถานศึกษา การจัดหลักสูตรทางวิชาการและการส่งเสริมประสบการณ์และการเรียนรู้ของเด็กรวมทั้งคุณภาพของเด็กปฐมวัยและนำมาบูรณาการ การทำงานร่วมกัน​ เพื่อขับเคลื่อนมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติต่อไป

  https://www.facebook.com/259115847432500/posts/3946854455325269/
  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150