• เมืองพัทยาให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (POP)

  เมืองพัทยาให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (POP)

  เมืองพัทยาให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (POP)

  วันนี้ (13 พ.ย.63) เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา เรือตรีปราโมทย์ ทับทิม รองปลัดเมืองพัทยา รักษาการแทนปลัดเมืองพัทยา บรรยายสรุปให้การต้อนรับ ดร.เสรี นนทสูติ รองกรรมการผู้จัดการมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ(POP) จากมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ(POP) และคณะ จำนวน 44 คน เข้าศึกษาดูงานด้านการพัฒนาเมืองพัทยาในมิติต่างๆและโครงการในรูปแบบเอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ เพื่อนำความรู้ ที่ได้รับไปต่อยอดในการทำงานภายในองค์กรของตนเองต่อไป

  https://www.facebook.com/259115847432500/posts/3935230643154317/?d=n
  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150