• เมืองพัทยาให้การต้อนรับผู้แทนรัฐบาลเขตบริหารพิเศษฮ่องกง สำนักงานเศรษฐกิจและการค้าฮ่องกงประจำประเทศไทย

  เมืองพัทยาให้การต้อนรับผู้แทนรัฐบาลเขตบริหารพิเศษฮ่องกง สำนักงานเศรษฐกิจและการค้าฮ่องกงประจำประเทศไทย

  เมืองพัทยาให้การต้อนรับผู้แทนรัฐบาลเขตบริหารพิเศษฮ่องกง สำนักงานเศรษฐกิจและการค้าฮ่องกงประจำประเทศไทย

  วันนี้ (17 พ.ย. 63) เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 131 ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานให้การต้อนรับพร้อมมอบกุญแจเมืองแก่ นายเซิง หยุ่น ลี ผู้แทนรัฐบาลเขตบริหารพิเศษฮ่องกง พร้อมคณะฯ จากสำนักงานเศรษฐกิจและการค้าฮ่องกงประจำประเทศไทย โดยมีนายบรรลือ กุลละวณิชย์ นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา นายเสรี จำปาเงิน ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว นายยงยุทธ์ ฤกษ์นิรันดร์ หัวหน้าฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ร่วมให้การต้อนรับ พร้อมทั้งหารือเกี่ยวกับความร่วมมือในด้านการพัฒนาทางเศรษฐกิจระหว่างฮ่องกับเมืองพัทยา ซึ่งในอนาคตฮ่องกงยินดีให้การสนับสนุน ส่งเสริมทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา และการกระตุ้นการท่องเที่ยวพัทยา จังหวัดชลบุรี และประเทศไทย เพื่อมิตรภาพอันดีระหว่างกันในอนาคตต่อไป ..
  https://www.facebook.com/259115847432500/posts/3946809345329780/

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150