• เมืองพัทยาให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากเทศบาลตำบลหนองบัว จังหวัดเชียงใหม่

  เมืองพัทยาให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากเทศบาลตำบลหนองบัว จังหวัดเชียงใหม่

  เมืองพัทยาให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากเทศบาลตำบลหนองบัว จังหวัดเชียงใหม่

  วันนี้ (18 พ.ย.63) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 241 ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายไพรวัลย์ อารมณ์ชื่น ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา บรรยายสรุปและให้การต้อนรับ นายสมเจตน์ สุวรรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว จังหวัดเชียงใหม่ และคณะ จำนวน 30 คน เข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมภิบาล และการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว ด้านส่งเสริมเศรษฐกิจในชุมชนของเมืองพัทยา เพื่อนำความรู้ ที่ได้รับไปต่อยอดในการทำงานภายในองค์กรของตนเองต่อไป

  https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3949681575042557&id=259115847432500
  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150