• นายกเมืองพัทยาพร้อมคณะลงพื้นที่บ้านเกาะล้าน ตรวจเยี่ยมนักท่องเที่ยว 4 หาด เผยวันหยุดยาววันนี้นักท่องเที่ยวทะลักเกาะกว่า 7 พันคน

  นายกเมืองพัทยาพร้อมคณะลงพื้นที่บ้านเกาะล้าน ตรวจเยี่ยมนักท่องเที่ยว 4 หาด เผยวันหยุดยาววันนี้นักท่องเที่ยวทะลักเกาะกว่า 7 พันคน

  นายกเมืองพัทยาพร้อมคณะลงพื้นที่บ้านเกาะล้าน ตรวจเยี่ยมนักท่องเที่ยว 4 หาด เผยวันหยุดยาววันนี้นักท่องเที่ยวทะลักเกาะกว่า 7 พันคน

  ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563 ให้เพิ่มวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยวภายในประเทศนั้น ไม่มีวันหยุดนักขัตฤกษ์ จึงเห็นสมควรให้กำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเติมเพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและการจับจ่ายใช้สอยในเดือนนี้ โดยเห็นควรให้มีวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษในวันพฤหัสบดีที่ 19 และวันศุกร็ที่ 20 พฤศจิกายน 2563 ซึ่งจะทำให้มีวันหยุดราชการต่อเนื่องไปถึงวันเสาร์-วันอาทิตย์ ตั้งแต่วันที่ 19-22 พฤศจิกายน 2563 รวมทั้งสิ้น 4 วันนั้น

  วันที่ 20 พ.ย.63 นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยคณะรองนายกพัฒนา คณะผู้บริหาร ข้าราชการและชุมชน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกาะล้านในช่วงวันหยุดยาว เพื่อวางแผนพัฒนาเกาะล้านให้ตรงกับความต้องการสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาพักผ่อนในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง

  ทั้งนี้ ทางคณะได้ตรวจเยี่ยมและพบปะพูดคุยกับนักท่องเที่ยวชาวไทยและผู้ประกอบการในแหล่งท่องเที่ยวบ้านเกาะล้านทั้ง 4 หาด ประกอบด้วย หาดตาแหวน, หาดทองหลาง, หาดแสม, หาดนวล รวมทั้งตรวจพื้นที่บ่อขยะบ้านเกาะล้าน เพื่อเก็บข้อมูลสนับสนุนโครงการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมบนเกาะล้านต่อไปด้วย

  อย่างไรก็ตาม มีรายงานด้วยว่า เรื่องด้วยวันหยุดยาวดังกล่าว ทำให้มีจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเกาะล้านในช่วงเช้าของวันนี้ประมาณ 4,000 คน และในช่วงบ่ายเดินทางมาอีกกว่า 3,000 คน รวมยอดนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาบ้านเกาะล้านในวันนี้ไม่ต่ำกว่า 7,000 คน ถือเป็นสัญญาณที่ดีด้านการท่องเที่ยวที่จะสามารถทำให้ผู้ประกอบการบ้านเกาะล้านได้มีรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นหลังมาตราการผ่อนคลายโควิด-19

  https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3956260331051348&id=259115847432500
  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150