• ประชุมติดตามการปฏิบัติงาน โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 1

  ประชุมติดตามการปฏิบัติงาน โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 1

  ประชุมติดตามการปฏิบัติงาน โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 1

  วันนี้ (24 พ.ย.2563 ) เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมทัพพระยา นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เป็นประธานประชุมโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 1 โดยมีบรรลือ กุลละวณิชย์ นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา นายเกียรติศักดิ์​ ศรีวงษ์ชัย รองปลัดเมืองพัทยา นายวรพต พงษ์พาลี ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา นายธนู สุรชัยสิขวิทย์ หัวหน้าแผนกจัดการงานโครงการก่อสร้างสายส่งและสถานีไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 ภาคกลาง จังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนตัวแทนจากบริษัทผู้รับจ้าง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ ในครั้งนี้

  สำหรับการประชุมในวันนี้ เป็นการติดตามการปฏิบัติงานในโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ตั้งแต่ปี พ.ศ.2560 เริ่มตั้งแต่ถนนพัทยาเหนือ ถนนพัทยากสาง ถนนพัทยาใต้ และที่กำลังจะเริ่มดำเนินการในถนนว็อคกิ้งสตรีท ซึ่งภาพรวมทั้งหมดถือว่าการปฏิบัติงานล่าช้ากว่ากำหนด ทั้งในเรื่องการคืนพื้นผิวทางเท้าถนนพัทยาใต้ เนื่องจากติดปัญหาของการประปาที่ยังไม่สามารถคืนผิวได้ โดยชาวบ้านได้ร้องเรียน เนื่องจากเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ในส่วนของถนนพัทยาเหนือ ทางการไฟฟ้ากำลังหักเสาไฟฟ้าออก แต่การทำงานต้องชะงักลง เนื่องจากทางบริษัททีโอทีมีปัญหาในการนำสายสื่อสารลงใต้ดิน ทางทีโอทีจึงจะขอยืดระยะเวลาออกไปอีก14วัน ในส่วนของถนนวอล์คกิ้งสตรีทที่ทางการไฟฟ้ากำลังจะเข้าดำเนินการ แต่เนื่องจากทางผู้ประกอบการไม่ยินยอมให้ตั้งตู้ควบคุมระบบไฟ เพราะมีขนาดใหญ่ที่จะต้องนำไปวางหน้าร้านหน้าสถานประกอบการในบางจุด ซึ่งปัญหาทั้งหมดนี้จะต้องทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการในอันดับต่อไป พร้อมรับฟังปัญหาต่างๆ และติดตามความคืบหน้าการวางท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดินถนนพัทยาใต้ บริษัท กสท.โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) การก่อสร้างท่อการประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขาเมืองพัทยา ถนนพัทยาใต้ พร้อมทั้งพิจารณาติดตามการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมืองพัทยา ขอส่งมอบพื้นที่บางส่วนคืนบริเวณถนนพัทยาใต้ให้แล้วเสร็จ และพิจารณาติดตามแผนการรื้อถอนเสาไฟฟ้าในเขตพื้นที่ถนนพัทยาเหนือ ที่จะต้องให้แล้วเสร็จในวันที่ 20 ธันวาคม นี้ ตามมติที่ประชุมเมื่อวันที่ 16 ต.ค.ที่ผ่านมา เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ไม่ให้เกิดปัญหาและอุปสรรคในการใช้รถใช้ถนนของประชาชนให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุด ตามนโยบายของเมืองพัทยา เพื่อให้การดำเนินการนั้นรวดเร็วและเรียบร้อย ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
  https://www.facebook.com/259115847432500/posts/3967016949975686/?d=n

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150