• เมืองพัทยาให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน โรงเรียนนายทหารอากาศอาวุโส จากกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ดอนเมือง

  เมืองพัทยาให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน โรงเรียนนายทหารอากาศอาวุโส จากกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ดอนเมือง

  เมืองพัทยาให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน โรงเรียนนายทหารอากาศอาวุโส จากกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ดอนเมือง

  วันนี้ (25 พ.ย.63) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายรัตนชัย สุทธิเดชานัย ผู้ทรงวุฒิและที่ปรึกษาฝ่ายการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม บรรยายสรุปและให้การต้อนรับนาวาอากาศโท ไพชยนต์ กาวิละเวส นายทหารโครงการกองกิจการ นายทหารนักเรียน โรงเรียนนายทหารอากาศอาวุโส กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ดอนเมือง และนักเรียนหลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส รุ่น 76 จำนวน 78 คน เข้าศึกษาดูงาน เกี่ยวกับการบริหารองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาล การบริหารจัดการเมืองพัทยา ในช่วงการเกิดสถานการณ์ โควิด – 19 เพื่อสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานต่อไป

  https://www.facebook.com/259115847432500/posts/3969696316374416/?d=n
  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150