• เมืองพัทยาให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก(สกพอ.)

  เมืองพัทยาให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก(สกพอ.)

  เมืองพัทยาให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก(สกพอ.)

  วันนี้ (26 พ.ย.63) เวลา 09.30 น. นายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา บรรยายสรุปโครงการพัฒนาพื้นที่ลานโพธิ์นาเกลือและให้การต้อนรับนางสาวพจณี อรรถโรจน์ภิญโญ รองเลขาธิการฯ สายงานนโยบายและแผน สนง. คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก(สกพอ.) และคณะ โดยมี นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา เรือตรีปราโมทย์ ทับทิม รองปลัดเมืองพัทยา รักษาราชการแทนปลัดเมืองพัทยา นายเกียรติศักดิ์ ศรีวงษ์ชัย รองปลัดเมืองพัทยา นายธีรศักดิ์ จตุพงษ์ หัวหน้าสำนักปลัดเมืองพัทยา หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา

  สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก (สกพอ.)และคณะเข้าศึกษาดูงานพร้อมรับฟังการบรรยายสรุปภาพรวมโครงการพัฒนาพื้นที่ลานโพธิ์และนาเกลือ บริเวณตลาดลานโพธิ์ เพื่อรับทราบข้อมูลและเตรียมความพร้อมของโครงการ ในการพัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยวรองรับการขยายตัวของเมืองพัทยา รวมทั้งเพิ่มมิติด้านการท่องเที่ยวโดยส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนในปีงบประมาณ 2565 ต่อไป

  https://www.facebook.com/259115847432500/posts/3972652672745447/?d=n
  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150