• อีอีซี เดินหน้าขับเคลื่อนการทำงานเชิงพื้นที่จัดประชุมสร้างพลังการมีส่วนร่วมกลุ่มสตรีเป็นเครือข่ายเพิ่มความเข้าใจการใช้ประโยชน์ที่ดินและร่วมกันดูแลสิ่งแวดล้อมในอีอีซี

  อีอีซี เดินหน้าขับเคลื่อนการทำงานเชิงพื้นที่จัดประชุมสร้างพลังการมีส่วนร่วมกลุ่มสตรีเป็นเครือข่ายเพิ่มความเข้าใจการใช้ประโยชน์ที่ดินและร่วมกันดูแลสิ่งแวดล้อมในอีอีซี

  อีอีซี เดินหน้าขับเคลื่อนการทำงานเชิงพื้นที่จัดประชุมสร้างพลังการมีส่วนร่วมกลุ่มสตรีเป็นเครือข่ายเพิ่มความเข้าใจการใช้ประโยชน์ที่ดินและร่วมกันดูแลสิ่งแวดล้อมในอีอีซี

  วันนี้ (27 พ.ย.63)เวลา 13.30 น. นายคณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) หรือ อีอีซี เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างและการมีส่วนร่วมของกลุ่มสตรีในการดูแลและเฝ้าระวังด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน อีอีซี โดยมีนางสาวทัศนีย์ เกียรติภัทรภรณ์ รองเลขานุการสายพื้นที่และชุมชน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง ประธานอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) เครือข่ายสตรี และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมประชุมฯ ณ โรงแรมดิวารี จอมเทียน บีช
  การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างและการมีส่วนร่วมของกลุ่มสตรีในการดูแลและเฝ้าระวังด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน อีอีซี เพื่อส่งเสริมให้เครือข่ายสตรีในพื้นที่ทั้ง 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง มีบทบาทสำคัญและเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอีอีซี รวมทั้งสร้างการรับรู้ที่ถูกต้องต่อนโยบายของอีอีซี โดยให้กลุ่มพลังสตรีร่วมเป็นกระบอกเสียงและขยายเครือข่ายเผยแพร่ข้อมูล ในเรื่องแผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดินสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนในพื้นที่เพิ่มขึ้น และร่วมกันเฝ้าระวังการใช้ที่ดินควบคู่ไปกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่อีอีซี ทั้งนี้มีกลุ่มสตรีที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 180 คน อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) ได้ทำการคัดเลือกมาจากพื้นที่อีอีซีจังหวัดละ 60 คน ประกอบด้วยสตรีในวัย 15 ปีขึ้นไป วัยทำงานและวัยผู้ใหญ่ โดยถือเป็นต้นแบบการดำเนินงานเพื่อเปิดโอกาสและสร้างความเท่าเทียมแก่กลุ่มสตรีให้เกิดการมีส่วนร่วมกับการพัฒนาชุมชนในพื้นที่อีอีซีตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป

  https://www.facebook.com/259115847432500/posts/3975801119097269/?d=n
  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150