• เมืองพัทยา จัดพิธีทำบุญเนื่องใน “วันสถาปนาเมืองพัทยา ครบรอบ 42 ปี”

  เมืองพัทยา จัดพิธีทำบุญเนื่องใน “วันสถาปนาเมืองพัทยา ครบรอบ 42 ปี”

  เมืองพัทยา จัดพิธีทำบุญเนื่องใน “วันสถาปนาเมืองพัทยา ครบรอบ 42 ปี”

  วันนี้ ( 29 พ.ย. 63) เมืองพัทยาจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาเมืองพัทยา ครบรอบ 42 ปี โดยมีนายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา และรองนายกเมืองพัทยาทั้ง 4 ท่าน คณะที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา เลขานุการ-ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา นายอำนาจ เจริญศรี นายอำเภอบางละมุง เรือตรี ปราโมทย์ ทับทิม รองปลัดเมืองพัทยา รักษาการแทนปลัดเมืองพัทยา พนักงานเมืองพัทยา ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ผู้แทนชุมชน และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมพิธีดังกล่าว โดยในช่วงเช้าเวลา 08.00 น. ณ ห้องทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา จัดให้มีพิธีถวายภัตตาหารเพลและเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ หลังจากนั้นเป็นพิธีบวงสรวงพระแม่ธรณี พระภูมิเจ้าที่ และพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ต่อด้วยการวางพวงมาลัยเพื่อรำลึกถึงนายปริญญา ชวลิตธำรง อดีตปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมและอดีตรองปลัดกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ ผู้ซึ่งมอบที่ดินจำนวน 10 ไร่ ให้กับเมืองพัทยา เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2523 เพื่อก่อสร้างศาลาว่าการเมืองพัทยา โดยก่อสร้างเสร็จพร้อมใช้งานเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2533
  ทั้งนี้ก่อนหน้านี้เมืองพัทยามีฐานะเป็นส่วนหนึ่งที่อยู่ในเขตการปกครองของสุขาภิบาลนาเกลือ ซึ่งตั้งขึ้นตั้งแต่ พ.ศ.2499 แต่มีพื้นที่เฉพาะตำบลนาเกลือประมาณ 22.2 ตารางกิโลเมตร และเนื่องจากพัทยาได้เจริญเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมมากทั้งจากชาวไทยและชาวต่างชาติ ทำให้หน่วยการปกครองที่เป็นสุขาภิบาลอยู่เดิม ไม่อาจจะบริหารงานและให้บริการได้ทันกับความเจริญอย่างรวดเร็ว ดังนั้นรัฐบาลจึงได้ตราพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยาขึ้น เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2521 จึงทำให้พัทยาเปลี่ยนจากการอยู่ในเขตการปกครองของสุขาภิบาลนาเกลือไปเป็นรูปแบบการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ แบบมีผู้จัดการเมือง (City Manager) เป็นการปกครองท้องถิ่นรูปแบบที่ 5 ของไทย และให้เมืองพัทยามีฐานะเทียบเท่าเทศบาลนคร จึงได้มีการกำหนดให้วันที่ 29 พฤศจิกายนของทุกปี ถือเป็นวันสำคัญวันหนึ่งของเมืองพัทยาที่คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานและพนักงานจ้างเมืองพัทยาจะได้มีโอกาสร่วมทำบุญ บวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันเป็นที่เคารพรักของชาวเมืองพัทยาทุกคน รวมถึงร่วมรำลึกถึงนายปริญญา ชวลิตธำรง ผู้มีคุโณปการแก่เมืองพัทยานั่นเอง

  https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3981200578557323&id=259115847432500
  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150