• Monthly Archives: ѹҤ 2020

  ประกาศการปรับปรุงโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล เพื่อรองรับการเรียกคืนคลื่นความถี่ย่าน 700 MHz (ภาคกลาง ภาคตะวันตก และภาคตะวันออก)

  ประกาศการปรับปรุงโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล เพื่อรองรับการเรียกคืนคลื่นความถี่ย่าน 700 MHz (ภาคกลาง ภาคตะวันตก และภาคตะวันออก)

  ด้วยสำนัก กสทช. จะดำเนินการปรับเปลี่ยนสัญญาณดิจิตอลทีวีใหม่ สำหรับท่านที่ดูทีวีแบบระบบดิจิตอลด้วยกล่องดิจิตอล หรือดูด้วยเสาหนวดกุ้ง หรือก้างปลา หากวันไหนช่องทีวีหายไปหรือทีวีไม่มีสัญญาณให้รอหลัง 17:00 น. แล้วจูนใหม่

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 020 700 700ประกาศการปรับปรุงโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล เพื่อรองรับการเรียกคืนคลื่นความถี่ย่าน 700 MHz (ภาคกลาง ภาคตะวันตก และภาคตะวันออก)

  https://www.facebook.com/259115847432500/posts/4062470943763619/

  เมืองพัทยา ปฏิบัติการเชิงรุกทำความสะอาดตลาด ลานโพธิ์นาเกลือ ฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 สร้างความมั่นใจให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว

  เมืองพัทยา ปฏิบัติการเชิงรุกทำความสะอาดตลาด ลานโพธิ์นาเกลือ ฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 สร้างความมั่นใจให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว

  ในปัจจุบันสถานการณ์การติดเชื้อไวรัสโควิด-19 กำลังระบาดในระลอกสองอย่างรวดเร็วนั้น ในการนี้นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องสุขอนามัย ความปลอดภัย และห่วงใยสุขภาพประชาชน เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว ในวันนี้ (29 ธ.ค.63) เวลา 09.00 น. ได้มอบหมายให้นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยนายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา เรือตรี ปราโมทย์ ทับทิม รองปลัดเมืองพัทยา รักษาราชการแทนปลัดเมืองพัทยา
  คณะทำงาน เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค ส่วนควบคุมโรค สำนักการสาธารณสุข เจ้าหน้าที่สำนักสิ่งแวดล้อมเมืองพัทยา​ และหน่วยงานทุกภาคส่วน ร่วมทำกิจกรรมในครั้งนี้ ณ ตลาดลานโพธิ์ นาเกลือ ด้วยการทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ
  ครอบคลุมทุกพื้นที่เสี่ยง พร้อมกันนี้เจ้าหน้าที่ได้เดินเท้าประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนสร้างตระหนักรู้ ทำความสะอาดบ้านเรือนและสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ให้สะอาดอยู่เสมอ นอกจากนี้สถานประกอบการ บ้านเรือน ร้านค้าต่างๆพร้อมใจทำความสะอาดสถานที่ของตนเอง รวมพลัง รู้ทัน สู้ภัยมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดฯ สร้างความมั่นใจ ให้เมืองพัทยาปลอดภัยจากไวรัส โควิด-19
  นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา กล่าวว่าหากมีผู้ที่พัก อาศัยหรือเดินทางเข้าจังหวัดชลบุรีที่เดินทางไปตามพื้นที่เสี่ยง ตั้งแต่วันที่ 1ธันวาคม2563 หากมีอาการไข้ ไอ มีน้ำมูกหรือหอบเหนื่อย ขอให้ผู้ที่มีอาการดังกล่าวเข้ารับการตรวจที่โรงพยาบาลหรือประสานสถานบริการใกล้บ้าน สำหรับมาตรการการป้องกันจะดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ในสถานที่เป้าหมายที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สาธารณะที่มีประชาชนสัญจรหนาแน่น เพื่อสร้างความเชื่อมั่น สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับเมืองพัทยาให้กลับมาสู่สภาวะปกติให้เร็วที่สุด สามารถสอบถามรายละเอียดและคำแนะนำในการปฏิบัติต่อผู้สงสัยติดเชื้อ ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 3842 9166 ในวันและเวลาราชการ


  รองนายกเมืองพัทยา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ประกอบการ ตลาดลานโพธิ์นาเกลือ พร้อมสร้างความเชื่อมั่นบริโภคอาหารทะเล

  รองนายกเมืองพัทยา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ประกอบการ ตลาดลานโพธิ์นาเกลือ พร้อมสร้างความเชื่อมั่นบริโภคอาหารทะเล

  วันนี้ (29 ธ.ค. 63) เวลา 12:00 น นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา ลงตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ประกอบการขายอาหารทะเล ณ ตลาดลานโพธิ์นาเกลือ ในการนี้ผู้ประกอบการได้นำอาหารทะเลปรุงสุก ไม่ว่าจะเป็นกุ้งเผา ปูนึ่ง ปลานึ่ง หอยแครง และอื่นๆมาให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้รับประทานเพื่อสร้างความมั่นใจ และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับเมืองพัทยา

  นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา กล่าวว่าจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคโควิด- 19 ระลอกใหม่จากตลาดกลางกุ้ง ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร และได้ขยายวงกว้างไปยังพื้นที่อื่น ๆ สร้างความไม่มั่นใจด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยในการบริโภคอาหารทะเลในช่วงเวลานี้ ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการเป็นอย่างมาก ทั้งนี้เมืองพัทยาขอเน้นย้ำความมั่นใจให้กับประชาชนว่าสามารถบริโภคได้อย่างปลอดภัย แต่เน้นให้ปรุงสุกทุกครั้ง พร้อมขอความความร่วมมือให้ผู้ประกอบการร้านอาหารได้เลือกซื้อวัตถุดิบประเภทอาหารทะเลจากตลาดสดที่เชื่อถือได้ หรือได้รับการรับรองจากหน่วยงานราชการเพื่อสร้างความมั่นใจด้านความสะอาด ปลอดภัยต่อวัตถุดิบที่จะมาปรุงประกอบอาหารเพื่อจำหน่ายต่อไป


  รพ.เมืองพัทยา ประชุมแผนเผชิญเหตุการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโควิด-19

  รพ.เมืองพัทยา ประชุมแผนเผชิญเหตุการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโควิด-19

  วันนี้ (29 ธ.ค. 63) นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานประชุมแผนเผชิญเหตุการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยมีนายเฉลิมพล ผลลูกอินทร์ ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา นางปุณณภา ทองพันธุ์ ผู้อำนวยการส่วนสร้างเสริมสุขภาพ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลเมืองพัทยา พร้อมแพทย์ พยาบาลโรงพยาบาลเมืองพัทยา เข้าร่วมหารือ ซึ่งมีนายแพทย์วสันต์ วติวัฒนกุล หัวหน้ากลุ่มการแพทย์ รพ.มพย. นำเสนอแผนเผชิญเหตุการแพร่กระจายเชื้อโควิด-19 เพื่อปรับปรุงระบบดูดอากาศออกจากตู้ความดันลบ และเพิ่มแสงสว่างเพื่ออำนวยความสะดวกต่อเจ้าหน้าที่เมื่อปฎิบัติงาน พร้อมนำเสนอติดตั้งตู้คอนเทนเนอร์ สำหรับผู้ป่วยที่ต้องทำ CPR แลป ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมรับมือการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ต่อไป
  https://www.facebook.com/259115847432500/posts/4062117990465581/


  เมืองพัทยาจับมือเจ้าท่าและทุกภาคส่วนบูรณาการร่วมเปิดศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางน้ำร่วมเทศกาลปีใหม่ 2564

  เมืองพัทยาจับมือเจ้าท่าและทุกภาคส่วนบูรณาการร่วมเปิดศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางน้ำร่วมเทศกาลปีใหม่ 2564

  วันนี้ (29 ธ.ค. 63) เวลา 10.30 น. นายพิสูจน์ อมรยุทธ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 6 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการศูนย์อำนวยการความปลอดภัย ทางน้ำร่วมเทศกาลปีใหม่ 2564 ณ ท่าเรือพัทยาใต้ (ท่าA) เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง พร้อมมอบของที่ระลึกให้แก่ผู้แทนหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ และร่วมชมการปล่อยขบวนเรือของเรือตรวจการณ์เรือกู้ภัย ซึ่งมีนายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เมืองพัทยา กองกำกับการ 5 กองบังคับการตำรวจน้ำ กองกำกับการ 2 กองกำกับการตำรวจท่องเที่ยว
  สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา หมวดรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ กองบังคับการอำเภอบางละมุง และเครือข่ายอาสาวารี กรมเจ้าท่า รุ่นที่ 3 และรุ่นที่ 20 เข้าร่วมพิธีเปิด

  สืบเนื่องจากกรมเจ้าท่าได้กำหนดแนวทางปฏิบัติในการดูแลความปลอดภัยทางน้ำ
  “ท่าเรือปลอดภัย เรือปลอดภัย คนปลอดภัย” สะดวก ประหยัด ปลอดภัย ไปทางน้ำ และมีคำสั่งกรมเจ้าท่าให้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางน้ำ กรมเจ้าท่า ประกอบกับขณะนี้จะเข้าสู่ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564 จึงต้องเข้มงวดกวดขันให้ผู้ประกอบกิจการ ผู้ครอบครองท่าเทียบเรือ เจ้าของเรือ และผู้ควบคุมเรือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) โดยเคร่งครัด ดังนั้น สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาพัทยา ร่วมกับเมืองพัทยา กองกำกับการ 5 กองบังคับการตำรวจน้ำ กองกำกับการ 2 กองกำกับการตำรวจท่องเที่ยว สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา หมวดรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ กองบังคับการอำเภอบางละมุง และเครือข่ายอาสาวารี กรมเจ้าท่า รุ่นที่ 3 และรุ่นที่ 20 จัดกิจกรรม “โครงการศูนย์อำนวยความสะดวกและความปลอดภัยทางน้ำร่วมเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564” เพื่อบูรณาการและสนธิกำลังร่วมของหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อควบคุมกำกับดูแล และอำนวยความปลอดภัย ให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่ใช้บริการเรือโดยสาร สำหรับการสัญจรท่องเที่ยวทางน้ำให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดต่อชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งการช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
  https://www.facebook.com/259115847432500/posts/4062105737133473/


  คุณภาพอากาศ..ที่พัทยาวันนี้ (29 ธ.ค. 63) มีคุณภาพอากาศดีมาก สามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งและการท่องเที่ยวได้ตามปกติ

  คุณภาพอากาศ..ที่พัทยาวันนี้ (29 ธ.ค. 63) มีคุณภาพอากาศดีมาก สามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งและการท่องเที่ยวได้ตามปกติ
  รายงานสภาพอากาศในเขตเมืองพัทยา (บริเวณแยกพัทยากลาง) ประจำวันที่ 29 ธันวาคม 2563 เมื่อเวลา 10.00 น. สามารถตรวจวัดค่าฝุ่นละออง PM 2.5 ได้ 8.4 ไมโครกรัม/ลบ.ม. ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ 0 – 25 (สีฟ้า) คุณภาพอากาศดีมากเหมาะสำหรับกิจกรรมกลางแจ้งและการท่องเที่ยว
  เกาะติดทุกสถานการณ์เมืองพัทยา แอด Line@ ที่ prpattaya เข้าถึงง่ายสะดวก รวดเร็ว คุณและโลกจะไม่พลาดข่าวสารอีกต่อไป
  https://www.facebook.com/259115847432500/posts/4061797657164281/


  เมืองพัทยาจัดพิธีบวงสรวง และถวายราชสักการะ เนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 28 ธันวาคม 2563

  เมืองพัทยาจัดพิธีบวงสรวง และถวายราชสักการะ เนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 28 ธันวาคม 2563

  วันนี้( 28 ธ.ค.63)​ เวลา​ 08.00​ น. ณ บริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเมืองพัทยา ข้าราชการ และตัวแทนองค์กรภาครัฐ เข้าร่วมในพิธีบวงสรวง วางพานพุ่มถวายเครื่องราชสักการะสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันปราบดาภิเษกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระเจ้ากรุงธนบุรี ปีที่ 253

  วันที่ 28 ธันวาคม ของทุกปี ถือเป็นวันสำคัญของประวัติศาสตร์ชาติไทยอีกหนึ่งวัน เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันปราบดาภิเษกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พระมหากษัตริย์ผู้กอบกู้เอกราชจากพม่าให้แก่ประเทศไทย และเป็นพระมหากษัตริย์แห่งกรุงธนบุรีเพียงพระองค์เดียว ต่อมาใน พ.ศ.2310 พระองค์ได้ทรงดำรงตำแหน่งพระยาวชิรปราการ เจ้าเมืองกำแพงเพชร และช่วยราชการอยู่ในกรุงศรีอยุธยา ซึ่งขณะนั้นกรุงศรีอยุธยากำลังจะพ่ายแพ้แก่พม่า จึงทรงรวมไพร่พลตีฝ่าวงล้อมสู่ภาคตะวันออก และแวะพักที่ตำบลทับยา หรือพัทยาในปัจจุบัน ก่อนมุ่งไปตีเมืองจันทบุรี แล้วย้อนกลับไปกู้กรุงศรีอยุธยาคืนมาได้สำเร็จในปีเดียวกัน จนสยามประเทศดำรงความเป็นเอกราชมาจวบจนถึงปัจจุบัน
  และเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2533 เมืองพัทยา ได้จัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ ศาลาว่าการเมืองพัทยา และทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ เมืองพัทยาได้กำหนดจัดงานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ในวันที่ 28 ธันวาคม ของทุกปี เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่ทรงมีต่อประเทศไทยและชาวจังหวัดชลบุรี อีกทั้งยังเป็นการครบรอบ 253 ปี​ แห่งการกู้อิสรภาพ


  คุณภาพอากาศ..ที่พัทยาวันนี้ (28 ธ.ค. 63) มีคุณภาพอากาศดี สามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งและการท่องเที่ยวได้ตามปกติ

  คุณภาพอากาศ..ที่พัทยาวันนี้ (28 ธ.ค. 63) มีคุณภาพอากาศดี สามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งและการท่องเที่ยวได้ตามปกติ
  รายงานสภาพอากาศในเขตเมืองพัทยา (บริเวณแยกพัทยากลาง) ประจำวันที่ 28 ธันวาคม 2563 เมื่อเวลา 11.00 น. สามารถตรวจวัดค่าฝุ่นละออง PM 2.5 ได้ 13.33 ไมโครกรัม/ลบ.ม. ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ 0 -25 (สีฟ้า) คุณภาพอากาศดีมากเหมาะสำหรับกิจกรรมกลางแจ้งและการท่องเที่ยว
  เกาะติดทุกสถานการณ์เมืองพัทยา แอด Line@ ที่ prpattaya เข้าถึงง่ายสะดวก รวดเร็ว คุณและโลกจะไม่พลาดข่าวสารอีกต่อไป
  https://www.facebook.com/259115847432500/posts/4059386247405422/


  เมืองพัทยาเปิดให้บริการชำระค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส และ 7-Eleven ทุกสาขา

  เมืองพัทยาเปิดให้บริการชำระค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส และ 7-Eleven ทุกสาขา
  ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด – 19 ในปัจจุบัน เพื่อเป็นการป้องกัน และเว้นระยะห่างทางสังคมเมืองพัทยาจึงเปิดให้บริการชำระค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส และ 7-Eleven ทุกสาขา เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในเขตเมืองพัทยา โดยชำระค่าบำบัดน้ำเสียผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส และ 7-Eleven ทุกสาขา ง่ายๆ ด้วยการนำใบแจ้งชำระเงินที่มีแถบบาร์โค๊ด ไปชำระเงิน
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานการคลัง หมายเลขโทรศัพท์ 0 382 53158-9 ในวันและเวลาราชการ
  เมืองพัทยาเปิดให้บริการชำระค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส และ 7-Eleven ทุกสาขา
  https://www.facebook.com/259115847432500/posts/4052295601447820/


  เมืองพัทยาห่วงใยประชาชน​จัดกิจกรรมออกหน่วยให้บริการด้านสุขภาพเชิงรุก พร้อมให้ความรู้ในการเฝ้าระวังไวรัสโควิด-19

  เมืองพัทยาห่วงใยประชาชน​จัดกิจกรรมออกหน่วยให้บริการด้านสุขภาพเชิงรุก พร้อมให้ความรู้ในการเฝ้าระวังไวรัสโควิด-19

  วันนี้ (25​ ธ.ค. 63) เวลา 09.30 น.ที่ชุมชนเขาน้อย​ (ซอย สุขุมวิท 43)​
  นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา ลงพื้นที่ออกหน่วยให้บริการด้านสุขภาพฟรี แบบเชิงรุก ในการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคในชุมชน​ โดยมีนางณอัญญา จันทรกาศ พยาบาลวิชาชีพชำนาญพิเศษ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่​

  ส่วนควบคุมโรค สำนักการสาธารณสุขได้จัดกิจกรรมบริการเชิงรุก ในการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคในชุมชน โดยกิจกรรมดังกล่าวได้กำหนดจัดขึ้นหมุนเวียนไป
  ตามชุมชนต่างๆ ทุกวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09:00 น. – 12:00 น. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับการดูแลสุขภาพในการป้องกันการเกิดโรคล่วงหน้า เพื่อกำจัดและทำลายแหล่งเชื้อโรคในชุมชน เพื่อป้องกันการเกิดโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารและมีส่วนร่วมในการป้องกันโรคติดต่อ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีสุขภาวะและพฤติกรรมสุขภาพเป็นไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยประชาชนสามารถเข้าถึงการป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากโรค และภัยสุขภาพได้อีกทางหนึ่ง

  สำหรับในวันนี้มีการประชาสัมพันธ์การเฝ้าระวังไวรัสโควิด-19
  การให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดต่อคอตีบ บาดทะยัก วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ หัดเยอรมัน​
  คลินิกอดบุหรี่เคลื่อนที่ทดสอบสมรรถภาพปอดและให้คำปรึกษารายบุคคล สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย และยาฆ่าหนอนพยาธิแก่ประชาชน ยาเบื่อหนู เบื่อแมลงวัน ทรายอะเบท และแจกถุงยางอนามัย

  นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา กล่าวว่าในขณะนี้จังหวัดชลบุรี ยังไม่พบการติดเชื้อฯในพื้นที่
  แต่หากมีผู้ที่พัก อาศัยหรือเดินทางเข้าจังหวัดชลบุรีที่เดินทางไปตลาดกลางกุ้งมหาชัย​ จังหวัดสมุทรสาครตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 หากมีอาการไข้​ ไอ​ มีน้ำมูกหรือหอบเหนื่อย
  ขอให้ผู้ที่มีอาการดังกล่าวรับการตรวจที่โรงพยาบาลหรือประสานสถานบริการใกล้บ้าน​

  สามารถสอบถามรายละเอียดและคำแนะนำในการปฏิบัติต่อผู้สงสัยติดเชื้อ ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 3842 9166 ในวันและเวลาราชการ


  คลังเก็บ

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150