• 19-20 ธ.ค. นี้ ขอเชิญชมมหกรรมการแข่งขันนกบินชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 1 Thailand Grand Flight Championchip 2020

  19-20 ธ.ค. นี้ ขอเชิญชมมหกรรมการแข่งขันนกบินชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 1 Thailand Grand Flight Championchip 2020

  19-20 ธ.ค. นี้ ขอเชิญชมมหกรรมการแข่งขันนกบินชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 1 Thailand Grand Flight Championchip 2020
  วันนี้ (1 ธ.ค.63)นายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานการประชุมหารือจัดมหกรรมการแข่งขันนกบินชิงแชมป์ประเทศไทยครั้งที่ 1 Thailand Grand Flight Championchip 2020 โดยมีเรือตรีปราโมทย์ ทับทิม รักษาราชการแทนปลัดเมืองพัทยา นายรัตนชัย สุทธิเดชานัย ผู้ทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา นายเอกสิทธิ์ งามพิเชษฐ์ นายกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา หน่วยงานภาครัฐและเอกชน และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 251 ศาลาว่าการเมืองพัทยา
  เมืองพัทยาร่วมกับสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา กำหนดจัดมหกรรมการแข่งขันนกบินชิงแชมป์ประเทศไทยครั้งที่ 1 Thailand Grand Flight Championchip 2020 ในระหว่างวันที่ 19 – 20 ธันวาคม 2563 ณ พื้นที่อเนกประสงค์ท่าเทียบเรือท่องเที่ยวพัทยาใต้ (แหลมบาลีฮาย) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกิจกรรมการท่องเที่ยวและส่งเสริมให้เกิดการยกระดับคุณภาพ สุขภาพ สวัสดิภาพสัตว์และลดการทอดทิ้ง มีนกบินอิสระเข้าร่วมแข่งขันกว่า 1,000 ตัว รายได้ทั้งหมดจากการจัดงานไม่หักค่าใช้จ่าย จะนำไปมอบให้สถานีเพาะพันธุ์นกน้ำ บางพระ เพื่อการดูแลสัตว์ป่วย สัตว์ถูกทอดทิ้ง จ.ชลบุรี
  สำหรับการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมในเรื่องรูปแบบของการจัดงานฯ พร้อมทั้งมอบหมายหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน ในการดูแลรับผิดชอบสิ่งอำนวยความสะดวก การรักษาความปลอดภัย การรักษาพยาบาล ความสะอาด และในด้านต่างๆ ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 3825 3128-9 ในวันและเวลาราชการ ท่านสามารถติดตามข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ ตามช่องทางดังนี้ เพียงพิมพ์คำว่า prpattaya ใน Facebook Fanpage Instagram Twitter YouTube และ Line@ (พิมพ์ @prpattaya) และ เว็บไซต์ pattayacityevents.com หรือ PATTAYA CONTACT CENTER 1337 ตลอด 24 ชั่วโมง

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150