• กิ่งกาชาดอำเภอบางละมุง ร่วมกับทุกภาคส่วน ลงพื้นที่ออกหน่วยเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงพร้อมมอบสิ่งของอุปโภคบริโภค

  กิ่งกาชาดอำเภอบางละมุง ร่วมกับทุกภาคส่วน ลงพื้นที่ออกหน่วยเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงพร้อมมอบสิ่งของอุปโภคบริโภค

  กิ่งกาชาดอำเภอบางละมุง ร่วมกับทุกภาคส่วน ลงพื้นที่ออกหน่วยเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงพร้อมมอบสิ่งของอุปโภคบริโภค
  วันนี้ (2 ธ.ค.63) เวลา 10.00 น.นายอำนาจ เจริญศรี นายอำเภอบางละมุง พร้อมด้วยนายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา นางจำเนียร ไชยนิตย์ ประธานกลุ่มพัฒนาสตรีอำเภอ บางละมุง ประธานกลุ่มพัฒนาสตรีเทศบาลเมืองหนองปรือ กิ่งกาชาดอำเภอบางละมุง นางสาวธีราภรณ์ ศรีจันทร์ ผู้อำนวยการส่วนสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม เจ้าหน้าที่สำนักพัฒนาสังคม นางสาวกษมา บุณยะวรรธนะ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ เจ้าหน้าที่สำนักการสาธารณสุข เจ้าหน้าที่จากแผนกเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลเมืองพัทยา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่พร้อมมอบสิ่งของอุปโภคบริโภค ให้กับนายสุธิสาร ทองเรือง อายุ 35 ปี ซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียง ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ เพื่อเป็นการช่วยเหลือเยียวยาในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ป่วย ณ หมู่บ้านดาราภัณฑ์ 5 ชุมชนมาบประดู่

  https://www.facebook.com/Prpattayacity/posts/3989901491020565
  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150