• สำนักการสาธารณสุขเมืองพัทยาลงพื้นที่ให้บริการคลินิกอดบุหรี่เคลื่อนที่ ตามโครงการ 3 ล้าน 3 ปีเลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน

  สำนักการสาธารณสุขเมืองพัทยาลงพื้นที่ให้บริการคลินิกอดบุหรี่เคลื่อนที่ ตามโครงการ 3 ล้าน 3 ปีเลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน

  สำนักการสาธารณสุขเมืองพัทยาลงพื้นที่ให้บริการคลินิกอดบุหรี่เคลื่อนที่ ตามโครงการ 3 ล้าน 3 ปีเลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน
  วันนี้ (2 ธ.ค.63) เวลา 09.30 น. ฝ่ายป้องกันและบำบัดสารเสพติด ส่วนควบคุมโรค สำนักการสาธารณสุข นำโดยนางวิลัยวรรณ ผู้เลื่องลือ หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบำบัดสารเสพติด และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ให้บริการคลินิกอดบุหรี่เคลื่อนที่ โดยให้ความรู้ในโทษและพิษภัยจากการสูบบุหรี่ ตรวจวัดสมรรถภาพปอด ตรวจวัดระดับนิโคตินทางลมหายใจ และอื่นๆ ให้กับพนักงานสำนักการช่างสุขาภิบาล ณ โรงบำบัดน้ำเสีย เมืองพัทยา ซอยหนองใหญ่
  โดยฝ่ายป้องกันและบำบัดสารเสพติด​ ส่วนควบคุมโร​ค สำนักการสาธารณสุข ได้ดำเนินการให้บริการคลินิกอดบุหรี่ตามนโยบายของรัฐบาล “3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทยเทิดไท้องค์ราชันย์” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 โดยกำหนดแนวทางการดำเนินงานด้านการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เพื่อสร้างความตระหนักในโทษและพิษภัยของบุหรี่ ที่ส่งผลกระทบต่อปัญหาสุขภาพของผู้สูบบุหรี่ และบุคคลใกล้ชิดด้านการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนในพื้นที่ ด้วยการเชิญชวนค้นหา ส่งต่อผู้สูบบุหรี่ เพื่อเข้าสู่กระบวนการ ลด ละ เลิกบุหรี่ ทั้งนี้เพื่อนำไปสู่การเพิ่มจำนวนผู้เลิกบุหรี่และลดจำนวนผู้กลับไปสูบซ้ำและลดปริมาณการสูบสำหรับผู้ที่ยังสูบบุหรี่อยู่
  ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวฝ่ายป้องกันและบำบัดสารเสพติดได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องโดยให้บริการเชิงรุกลงพื้นที่ให้บริการคลินิกอดบุหรี่เคลื่อนที่ในชุมชน วัด สถานประกอบการ และเชิงรับให้บริการคลินิกอดบุหรี่ในสำนักงาน
  ผู้ที่สนใจสามารถรับคำปรึกษาหรือรับบริการได้ที่ฝ่ายป้องกันและบำบัดสารเสพติด​ ส่วนควบคุมโรค​ อาคารสาธารณสุขซอย 6 ยศศักดิ์ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 3842 9166 ในวันและเวลาราชการ
  https://www.facebook.com/Prpattayacity/posts/3990205580990156

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150