• เมืองพัทยาห้ามบินโดรน (Drone) ทุกประเภท และห้ามจำหน่ายสินค้า หาบเร่แผงลอยทุกชนิด บริเวณการจัดงานเทศกาลดนตรีเมืองพัทยา (PATTAYA MUSIC FESTIVAL 2020)

  เมืองพัทยาห้ามบินโดรน (Drone) ทุกประเภท และห้ามจำหน่ายสินค้า หาบเร่แผงลอยทุกชนิด บริเวณการจัดงานเทศกาลดนตรีเมืองพัทยา (PATTAYA MUSIC FESTIVAL 2020)

  เมืองพัทยาห้ามบินโดรน (Drone) ทุกประเภท และห้ามจำหน่ายสินค้า หาบเร่แผงลอยทุกชนิด บริเวณการจัดงานเทศกาลดนตรีเมืองพัทยา (PATTAYA MUSIC FESTIVAL
  2020)
  ด้วยเมืองพัทยากำหนดจัดงานเทศกาลดนตรีเมืองพัทยา (PATTAYA MUSIC FESTIVAL 2020) ในวันที่ 11-12 ธันวาคม 2563 ณ ชายหาดพัทยาและชายหาดจอมเทียน เพื่อส่งเสริมและสร้างภาพลักษณ์การเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญระดับประเทศ กระตุ้นและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้เมืองพัทยาและจังหวัดชลบุรีในภาพรวม
  ทั้งนี้เพื่อเป็นการเฝ้าระวังรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและผู้เข้าร่วมงานฯ จึงห้ามโดน (Drone) ทุกประเภท ขึ้นบินบริเวณพื้นที่การจัดงาน หากฝ่าฝืนจะดำเนินการทางมาตรการรักษาความปลอดภัยต่อไป และเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย รวมทั้งอำนวยความสะดวกในการจัดการจราจรและรักษาความปลอดภัยในพื้นที่การจัดงานฯ เมืองพัทยาห้ามจำหน่ายสินค้าหาบเร่ แผงลอย ในพื้นที่บริเวณการจัดงานฯ โดยเด็ดขาด หากผู้ใดฝ่าฝืนเมืองพัทยาจะดำเนินการตามกฎหมายมาตรา 20 และต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท ตามมาตรา 55 ตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150