• สุดคึกคัก.. ประชาชน-นักท่องเที่ยวแห่ชมการแข่งขันตกปลา แน่นชายหาดจอมเทียน พัทยา

  สุดคึกคัก.. ประชาชน-นักท่องเที่ยวแห่ชมการแข่งขันตกปลา แน่นชายหาดจอมเทียน พัทยา

  สุดคึกคัก.. ประชาชน-นักท่องเที่ยวแห่ชมการแข่งขันตกปลา แน่นชายหาดจอมเทียน พัทยา

  วันนี้ (13 ธ.ค. 63) นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เป็นประธานเปิดการแข่งขันตกปลา โดยมีนายพัฒนา บุญสวัสดิ์ นายรณกิจ เอกะสิงห์ นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา นายไพรวัลย์ อารมณ์ชื่น ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา พร้อมเลขานุการ ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา เข้าร่วมพิธีเปิด ณ บริเวณลานกีฬาทางน้ำ ชายหาดจอมเทียน พัทยา

  เมืองพัทยาร่วมกับ สโมสรตกปลาหาดจอมเทียน ชมรมผู้ประกอบการร่มเตียง ชมรมนวดแผนไทยและชมรมเรือชายหาดจอมเทียน จัดกิจกรรมการแข่งขันตกปลา ขึ้น ณ บริเวณลานกีฬาทางน้ำ ชายหาดจอมเทียน ซึ่งการแข่งขันแบ่งเป็นรุ่นและประเภทของการแข่งขัน ดังนี้

  1. ตกปลาชายหาด
  2. เจ็ทสกีและพายบอร์ดตกปลา 1 ท่าน
  3. ตกปลาทรายแดงทีม 3 ท่าน (ใช้เรือ)
   โดยกำหนดให้ใช้อุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขันจะต้องตรงตามประเภทที่จะทำการแข่งขัน ซึ่งผู้ที่เข้าร่วมแข่งขันต้องนำมาด้วยตนเอง ทั้งนี้เพื่อเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงธรรมชาติที่ยังคงอยู่ในทะเลบริเวณอ่าวจอมเทียน ซึ่งเมืองพัทยาได้สร้างปะการังเทียมตลอดความยาวหน้าอ่าวจอมเทียนระยะทางประมาณ 4 – 5 กิโลเมตรนานกว่า 10 ปี ทำให้ปัจจุบันมีปลาทะเลหลากหลายชนิดเข้ามาอยู่อาศัย ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ธรรมชาติและสร้างรายได้แก่ชาวประมงพื้นบ้านอีกด้วย ซึ่งทั้งสองรายการได้มีการจัดการแข่งขันเป็นประเพณียาวนานมาแล้ว และได้รับความร่วมมือร่วมใจจากคนในท้องถิ่นและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนด้วยดี เป็นการสร้างความสามัคคีในท้องถิ่น เป็นแรงจูงใจให้เยาวชนและประชาชนของเมืองพัทยาได้เห็นความสำคัญของธรรมชาติ ที่สำคัญเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ ในด้านการท่องเที่ยวและการกีฬาของเมืองพัทยาอีกทางหนึ่ง
  https://www.facebook.com/259115847432500/posts/4019816514695729/
  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150