• เมืองพัทยาขอเชิญร้านค้าร่วมลงทะเบียนในโครงการคนละครึ่งติดต่อรับรองการยืนยันได้ที่สำนักพัฒนาสังคมเมืองพัทยา

  เมืองพัทยาขอเชิญร้านค้าร่วมลงทะเบียนในโครงการคนละครึ่งติดต่อรับรองการยืนยันได้ที่สำนักพัฒนาสังคมเมืองพัทยา

  เมืองพัทยาขอเชิญร้านค้าร่วมลงทะเบียนในโครงการคนละครึ่งติดต่อรับรองการยืนยันได้ที่สำนักพัฒนาสังคมเมืองพัทยา

  ด้วยจังหวัดชลบุรีแจ้งว่ากระทรวงการคลัง ได้ขอความอนุเคราะห์ให้กระทรวงมหาดไทย ประชาสัมพันธ์และรับรองร้านค้าที่ต้องการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง โดยมอบหมายให้กำนัน​ ผู้ใหญ่บ้าน เป็นผู้ให้การยืนยันร้านค้าที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ แต่เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่ ในจังหวัดชลบุรี เป็นพื้นที่เขตปกครองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  ดังนั้นเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับร้านค้า​ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ สามารถติดต่อรับรองการยืนยันได้ที่สำนักพัฒนาสังคมเมืองพัทยา

  https://www.facebook.com/259115847432500/posts/4009691859041528/?d=n
  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150