• เมืองพัทยาแถลงข่าวการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ชาย ตามโครงการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาเยาวชนเมืองพัทยา

  เมืองพัทยาแถลงข่าวการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ชาย ตามโครงการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาเยาวชนเมืองพัทยา

  เมืองพัทยาแถลงข่าวการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ชาย
  ตามโครงการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาเยาวชนเมืองพัทยา

  วันนี้ (9 ธ.ค. 63) เวลา 13.00 น. นายไพรวัลย์ อารมณ์ชื่น ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา เป็นประธานแถลงข่าวและจับสลากแบ่งสายการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ชาย ตามโครงการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาเยาวชนเมืองพัทยา โดยมีนายนพสิทธิ์ชา ณ นคร ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษาศาสนา ศิลปะวัฒนธรรมและกีฬาเพื่อการศึกษา รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักการศึกษา กล่าวรายงานการจัดการแข่งขันฯ ซึ่งมีนายวรพต พงษ์พาลี ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา และหัวหน้าทีมทั้ง 24 ทีม ร่วมแถลงข่าว ณ ห้องประชุม 221 ศาลาว่าการเมืองพัทยา
  ด้วยเมืองพัทยา ได้จัดตั้งงบประมาณโครงการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาเยาวชน
  เมืองพัทยา ประจำปึงบประมาณ 2564 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนในเขตเมืองพัทยาได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยการเล่นกีฬาและออกกำลังกาย ซึ่งเป็นการเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยให้สมบูรณ์แข็งแรงมีคุณภาพชีวิตที่ดี ไม่ไปมั่วสุมกับอบายมุข
  และสิ่งเสพติด ตลอดจนเป็นการส่งเสริมเด็กและเยาวชนที่มีความสามารถด้านการกีฬา ให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาศักยภาพ สะสมประสบการณ์จากการแข่งขัน นำไปพัฒนาในระดับที่สูงขึ้น ฝ่ายกิจกรรมและเยาวชน สำนักการศึกษา ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ จึงได้จัดกิจกรรม “การแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ชาย” ตามโครงการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาเยาวชนเมืองพัทยา ขึ้น ระหว่างวันที่ 17 – 25 ธันวาคม 2563 ณ สนามฟุตบอลหญ้าเทียม ศูนย์เยาวชนเมืองพัทยา และถือเป็นการเปิดใช้สนามฟุตบอลหญ้าเทียมหลังจากปิดซ่อมปรับปรุงเป็นครั้งแรกอย่างเป็นทางการ
  การแข่งขันครั้งนี้เปิดรับสมัครทีมทั่วไปเข้าร่วมการแข่งขันเพื่อเปิดโอกาสให้เด็ก
  และเยาวชนทุกคนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมที่ทางเมืองพัทยาจัดขึ้นได้อย่างทั่วถึง ซึ่งมีทีมสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 24 ทีม ประกอบด้วย ทีมจากโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา ทีมในสังกัดโรงเรียนเอกชน ทีมจากสังกัดอะคาเดมีต่างๆ สำหรับผลการจับสลากแบ่งสาย มีดังนี้
  สาย A ได้แก่
  1.โรงเรียนสาธิตอุดมศึกษา

  1. โรงเรียนเมืองพัทยา 2
  2. รอยไม้เขียว
   สาย B ได้แก่
   4.โรงเรียนอักษร
  3. โรงเรียนเมืองพัทยา 1
  4. สตาซอคเกอร์ อคาเดมี่
   สาย C ได้แก่
  5. โรงเรียนเมืองพัทยา 3 ทีม A
  6. โรงเรียนเมืองพัทยา 6
  7. โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน
   สาย D ได้แก่
   10.โรงเรียนเมืองพัทยา 3 ทีม B
   11.โรงเรียนวัดโพธิสัมพันธ์ B
   12.โรงเรียนอักษรเทพประสิทธิ์
   สาย E ได้แก่
  8. พัทยาอคาเดมี่ เอฟซี
  9. โรงเรียนอนุบาลเมืองหนองปรือ
  10. กนกเมธี
   สาย F ได้แก่
   16.โรงเรียนเมืองพัทยา 5
   17.โรงเรียนเมืองพัทยา 4
  11. โรงเรียนเมืองพัทยา 8
   สาย G ได้แก่
  12. โลมา เอฟซี
  13. เสือขาว อคาเดมี่
  14. โรงเรียนศรีสุวิทย์
   สาย H ได้แก่
   22.โรงเรียนมารีวิทย์
  15. ชุมชนวัดโพธิสัมพันธ์ A
  16. เยาวชนหนองปลาไหล
   เมืองพัทยาขอเชิญร่วมชมร่วมเชียร์ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาเยาวชนที่เข้าร่วมการแข่งขันตาม​ วัน​ เวลาและสถานที่ดังกล่าว
   https://www.facebook.com/259115847432500/posts/4009649732379074/
  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150