• เมืองพัทยาให้การต้อนรับชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลเขาค้อ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์

  เมืองพัทยาให้การต้อนรับชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลเขาค้อ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์

  เมืองพัทยาให้การต้อนรับชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลเขาค้อ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์

  วันนี้ (8 ธ.ค. 63) เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 241 นายไพรวัลย์ อารมณ์ชื่น ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา บรรยายสรุปและให้การต้อนรับนายพิสิษฐ์พล โพธิ์ลิบ กำนันตำบลเขาค้อ เข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามหลัก​
  ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดในการปฏิบัติงานต่อไป
  เมืองพัทยาให้การต้อนรับชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลเขาค้อ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์
  https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4006805445996836&id=259115847432500

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150