• บ.โตโยต้า นำเสนอหนังสือการลงนาม (MOU) เพื่อนำรถยนต์พลังงานไฮโดรเจนและพลังงานไฟฟ้า เข้ามาทดลองขับเคลื่อนในพื้นที่เมืองพัทยา

  บ.โตโยต้า นำเสนอหนังสือการลงนาม (MOU) เพื่อนำรถยนต์พลังงานไฮโดรเจนและพลังงานไฟฟ้า เข้ามาทดลองขับเคลื่อนในพื้นที่เมืองพัทยา

  บ.โตโยต้า นำเสนอหนังสือการลงนาม (MOU) เพื่อนำรถยนต์พลังงานไฮโดรเจนและพลังงานไฟฟ้า เข้ามาทดลองขับเคลื่อนในพื้นที่เมืองพัทยา

  วันนี้ (15 ธ.ค. 63) เวลา 11.30 น. ณ ห้องประชุม 132 ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา มอบหมายให้นายภูมิพิพัฒน์ กมลนาถ เลขานุการนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยนายสุธีร์ ทับหนองฮี ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม นายพุฒิเศรษฐ เจริญพจน์ ผู้อำนวยการส่วนจราจรและขนส่ง นางสาวเบ็ญจวรรณ ชินพัฒน นิติกรชำนาญการ นางสาวพิชญ์สินี  กุลเอกสรชา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฎิบัติการ ร่วมพิจารณารายละเอียดร่างหนังสือก่อนจัดพิธีการลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่างเมืองพัทยากับบริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด เพื่อให้ข้อมูลตรงตามวัตถุประสงค์ ทั้งนี้จะนำหนังสือร่างดังกล่าวนำเสนอคณะผู้บริหารเพื่อพิจารณาต่อไป

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150