• พิธีเปิดโครงการสัมมนาเพิ่มศักยภาพครูตำรวจ D.A.R.E. รุ่นที่ 2

  พิธีเปิดโครงการสัมมนาเพิ่มศักยภาพครูตำรวจ D.A.R.E. รุ่นที่ 2

  พิธีเปิดโครงการสัมมนาเพิ่มศักยภาพครูตำรวจ D.A.R.E. รุ่นที่ 2

  วันนี้(16 ธ.ค. 63) เวลา 09.00 น. พลตำรวจโท มนตรี ยิ้มแย้ม
  ผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาเพิ่มศักยภาพครูตำรวจ D.A.R.E. รุ่นที่ 2 โดยมีพันตำรวจเอกธนกร ดลธนากานต์ ผู้กำกับการฝ่ายป้องกันอาชญากรรม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ พร้อมกันนี้มีนายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา ครูตำรวจ D. A. R. E ในสังกัดตำรวจภูธรภาค 2 และกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน จำนวน 176 คน เข้าร่วมพิธีเปิดอบรมฯ ณ โรงแรมดี วารี จอมเทียน บีช พัทยา
  ตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้มอบหมายให้กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด ดำเนินโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.ประเทศไทย) จึงเห็นควรจัดให้มีการเพิ่มศักยภาพให้แก่ ครูตำรวจ D.A.R.E. ซึ่งเป็นกลจักรสำคัญในการขับเคลื่อนโครงการ D.A.R.E. ประเทศไทย จำเป็นต้องได้รับการพัฒนา เพื่อเกิดทักษะรับทราบองค์ความรู้ใหม่ สำหรับการเข้าสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดและวิธีการปฏิเสธให้แก่นักเรียน ให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ในปัจจุบัน
  ทั้งด้านการแพร่ระบาดของยาเสพติดและด้านสังคม
  ในวันนี้จึงได้จัดอบรมโครงการสัมมนาเพิ่มศักยภาพครูตำรวจ D.A.R.E. รุ่นที่ 2 ในสังกัดตำรวจภูธรภาค 2 และกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน จำนวน 176 คน เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และสร้างครูแดร์รุ่นใหม่ ๆขึ้นมา และเพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปเสริมสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้แก่เด็กนักเรียนต่อไป

  https://www.facebook.com/259115847432500/posts/4027973583880022/?d=n
  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150