• เมืองพัทยารับมอบใบประกาศเกียรติคุณ กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น ดีเด่นระดับเขต เมื่อวันที่(14 ธ.ค.63) เวลา 10.15 น. ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง

  เมืองพัทยารับมอบใบประกาศเกียรติคุณ กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น ดีเด่นระดับเขต เมื่อวันที่(14 ธ.ค.63) เวลา 10.15 น. ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง

  เมืองพัทยารับมอบใบประกาศเกียรติคุณ กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น ดีเด่นระดับเขต
  เมื่อวันที่(14 ธ.ค.63) เวลา 10.15 น. ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พร้อมมอบใบประกาศนียบัตรกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น ให้แก่นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา และผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้ง 11 จังหวัด ณ โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ จ.ชลบุรี โดยมีเรือตรีปราโมทย์ ทับทิม รักษาราชการแทนปลัดเมืองพัทยา นางปุณณภา ทองพันธุ์ ผู้อำนวยการส่วนสร้างเสริมสุขภาพ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลเมืองพัทยา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีฯ
  ตามที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรครักษาพยาบาลและฟื้นฟูสมรรถภาพให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่ในท้องถิ่นหรือพื้นที่ ซึ่งจากผลการดำเนินงานที่ผ่านมาพบว่ามีหลายกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นที่สามารถดำเนินงานได้ดี แต่ก็พบว่ายังมีบางกองทุนที่มีข้อติดขัดและปัญหาในการดำเนินงาน
  ดังนั้นเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนฯ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 6 ระยอง ได้จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ขึ้น พร้อมมอบประกาศนียบัตรกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น ให้แก่ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้ง 11 จังหวัด ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด เมืองพัทยา เทศมนตรีตำบลเขตอุดมศักดิ์ ท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี ท้องถิ่นจังหวัดระยอง ท้องถิ่นจังหวัดตราด ท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ ท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา ท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี และท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว และหลังจากนั้นเป็นการเสาวนาความเชื่อมโยงการดำเนินงานกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ ระดับจังหวัด และการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC) เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการบริการจัดการศูนย์ซ่อม และธนาคารอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการระดับเขต เพื่อนำไปพัฒนาท้องถิ่นตนเองต่อไป

  https://www.facebook.com/259115847432500/posts/4025393940804653/?d=n
  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150