• เมืองพัทยาให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลสูงเนิน

  เมืองพัทยาให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลสูงเนิน

  เมืองพัทยาให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลสูงเนิน
  วันนี้ (14 ธ.ค. 63) เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายไพรวัลย์ อารมณ์ชื่น ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา บรรยายสรุปและให้การต้อนรับ นายชูชาติ พลายงาม รองนายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ประธานคณะกรรมการชุมชน คณะกรรมการชุมชน ที่ปรึกษาชุมชน อผส. อปพร. ชมรมแอโรบิค ชมรมลีลาศ คณะกรรมการชมรม
  ผู้สูงอายุ จิตอาสาบ้านกลางผู้สูงอายุ กลุ่มสตรี และกลุ่มอาชีพในเขตเทศบาลตำบลสูงเนิน จำนวน 250 คน
  เข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ตามหลักธรรมภิบาล และการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว เพื่อนำความรู้ ที่ได้รับไปต่อยอดในการทำงานภายในองค์กรของตนเองต่อไป

  https://www.facebook.com/259115847432500/posts/4022687104408670/
  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150