• ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเมืองพัทยา

  ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเมืองพัทยา

  ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเมืองพัทยา
  วันนี้ (17 ธ.ค.63) เวลา 13.30 น. นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเมืองพัทยา โดยมี นายรัตนชัย สุทธิเดชานัย
  ผู้ทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา นางสาวพรรณี ลิ้มเจริญ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม นางสาวธีราภรณ์ ศรีจันทร์ ผู้อำนวยการส่วนสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม
  และคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 221 ศาลาว่าการเมืองพัทยา
  โดยในวันนี้เป็นการประชุมรายงานแผนการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักปลัดเมืองพัทยา กองการเจ้าหน้าที่ สำนักการช่าง ฯ และรับฟังข้อเสนอแนะแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เพื่อนำไปสู่การจัดทำแผนงาน /โครงการ ในปีงบประมาณ 2564 ต่อไป

  https://www.facebook.com/259115847432500/posts/4031080380236009/?d=n
  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150