• ผู้บริหารเมืองพัทยาพร้อมสำนักกลางชั่งตวงวัด​ กรมการค้าภายใน ลงพื้นที่ตรวจสอบมาตรฐานสินค้าบรรจุกระเช้าของขวัญ สร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคต้อนรับเทศกาลปีใหม่

  ผู้บริหารเมืองพัทยาพร้อมสำนักกลางชั่งตวงวัด​ กรมการค้าภายใน ลงพื้นที่ตรวจสอบมาตรฐานสินค้าบรรจุกระเช้าของขวัญ สร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคต้อนรับเทศกาลปีใหม่

  ผู้บริหารเมืองพัทยาพร้อมสำนักกลางชั่งตวงวัด​ กรมการค้าภายใน ลงพื้นที่ตรวจสอบมาตรฐานสินค้าบรรจุกระเช้าของขวัญ สร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคต้อนรับเทศกาลปีใหม่

  วันที่ 18 ธ.ค.63 เวลา​ 09.30 น. ที่ฟู้ดแลนด์ ซูเปอร์มาร์เก็ต ​นายมาโนช​ หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา ลงพื้นที่ตรวจสอบกระเช้าของขวัญปีใหม่ โดยมีนายเชนชาคริต​ กงศิลป์​ นักวิชาการตวงวัดชำนาญการ​ สำนักกลางชั่งตวงวัด​ กรมการค้าภายใน นายเฉลิมพล​ ผลลูกอินทร์​ ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา นายปุริศร์วัชร์​ เพ็ญภูมิ​ นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ ฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภคเมืองพัทยา กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค ผู้แทนจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดชลบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมลงตรวจสอบในครั้งนี้

  ฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภค สำนักการสาธารณสุขเมืองพัทยาร่วมกับสำนักกลางชั่งตวงวัด​ กรมการค้าภายใน ออกตรวจสอบกระเช้าในช่วงเดือนธันวาคมของทุกปี เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พร้อมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการที่จำหน่ายกระเช้าให้มีมาตรฐาน ไม่นำสินค้าใกล้หมดอายุมาบรรจุในกระเช้า และมีฉลากแสดงวันเดือนปีที่ผลิตและหมดอายุเห็นเด่นชัด

  นายมาโนช​ หนองใหญ่​ รองนายกเมืองพัทยา กล่าวว่า การลงพื้นที่ตรวจสอบกระเช้าปีใหม่ในวันนี้​ ฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภคได้เน้น และให้ความสำคัญมาอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยที่เมืองพัทยาไม่ได้มีการแจ้งกับทางผู้ประกอบการให้ทราบล่วงหน้า​ ซึ่งจากการทดสอบมาตรฐานการชั่งตวงวัดพบว่าอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด​ ทั้งนี้เนื่องจากเมืองพัทยาเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก เรื่องของมาตรฐานสินค้าถือว่าเป็นเรื่องสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากพบว่าผู้บริโภคซื้อสินค้าไปแล้วได้สินค้าไม่ได้คุณภาพ และมีปัญหาในการเปลี่ยนคืนสินค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อนำกระเช้าไปมอบให้แก่ผู้รับไม่ควรแกะฉลากรวมออก เนื่องจากผู้รับสามารถตรวจสอบรายการผลิตภัณฑ์อาหารและวันหมดอายุว่า ตรงกับฉลากหรือไม่ และหากพบว่ากระเช้าของขวัญไม่แสดงฉลากตามที่กฎหมายกำหนด หรือผลิตภัณฑ์ของอาหารแสดงฉลากไม่ถูกต้อง สามารถแจ้งได้ที่สายด่วนคุ้มครองผู้บริโภคกระทรวงสาธารณสุข 1556 และ 1337 สายด่วนเมืองพัทยา ตลอด 24 ชั่วโมง

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150