• พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ชาย ตามโครงการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาเยาวชนเมืองพัทยา

  พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ชาย ตามโครงการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาเยาวชนเมืองพัทยา

  พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ชาย ตามโครงการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาเยาวชนเมืองพัทยา

  วันนี้ (17 ธ.ค. 63) เวลา 16.00 น. นายพัฒนา บุญสวัสดิ์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ชาย ตามโครงการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาเยาวชนเมืองพัทยา โดยมีนายนพสิทธิ์ชา ณ นคร ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษาศาสนา ศิลปะวัฒนธรรมและกีฬาเพื่อการศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการศึกษา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดการแข่งขันฯ ซึ่งมีนายวรพต พงษ์พาลี ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา และหัวหน้าทีมทั้ง 24 ทีม ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันฯ ณ สนามฟุตบอลหญ้าเทียม ศูนย์เยาวชนเมืองพัทยา

  ด้วยเมืองพัทยา ได้จัดตั้งงบประมาณโครงการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาเยาวชน
  เมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนในเขตเมืองพัทยาได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยการเล่นกีฬาและออกกำลังกาย ซึ่งเป็นการเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยให้สมบูรณ์แข็งแรงมีคุณภาพชีวิตที่ดี ไม่ไปมั่วสุมกับอบายมุขและสิ่งเสพติด ตลอดจนเป็นการส่งเสริมเด็กและเยาวชนที่มีความสามารถด้านการกีฬา ให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาศักยภาพ สะสมประสบการณ์จากการแข่งขัน นำไปพัฒนาในระดับที่สูงขึ้น ฝ่ายกิจกรรมและเยาวชน สำนักการศึกษา ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ จึงได้จัดกิจกรรม “การแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ชาย” ตามโครงการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาเยาวชนเมืองพัทยา ขึ้น ระหว่างวันที่ 17 – 25 ธันวาคม 2563 ณ สนามฟุตบอลหญ้าเทียม ศูนย์เยาวชนเมืองพัทยา และถือเป็นการเปิดใช้สนามฟุตบอลหญ้าเทียมหลังจากปิดซ่อมปรับปรุงเป็นครั้งแรกอย่างเป็นทางการ
  การแข่งขันครั้งนี้เปิดรับสมัครทีมทั่วไปเข้าร่วมการแข่งขันเพื่อเปิดโอกาสให้เด็ก
  และเยาวชนทุกคนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมที่ทางเมืองพัทยาจัดขึ้นได้อย่างทั่วถึง ซึ่งมีทีมสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 24 ทีม ประกอบด้วย ทีมจากโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา ทีมในสังกัดโรงเรียนเอกชน ทีมจากสังกัดอะคาเดมีต่างๆ สำหรับผลการจับสลากแบ่งสาย มีดังนี้
  สาย A ได้แก่
  1.โรงเรียนสาธิตอุดมศึกษา

  1. โรงเรียนเมืองพัทยา 2
  2. รอยไม้เขียว

  สาย B ได้แก่
  4.โรงเรียนอักษรพัทยา

  1. โรงเรียนเมืองพัทยา 1
  2. สตาซอคเกอร์ อคาเดมี่

  สาย C ได้แก่
  7.โรงเรียนเมืองพัทยา 3 ทีม A

  1. โรงเรียนเมืองพัทยา 6
  2. โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน

  สาย D ได้แก่
  10.โรงเรียนเมืองพัทยา 3 ทีม B
  11.โรงเรียนวัดโพธิสัมพันธ์ B
  12.โรงเรียนอักษรเทพประสิทธิ์

  สาย E ได้แก่

  1. พัทยาอคาเดมี่ เอฟซี
  2. โรงเรียนอนุบาลเมืองหนองปรือ
  3. กนกเมธี

  สาย F ได้แก่
  16.โรงเรียนเมืองพัทยา 5
  17.โรงเรียนเมืองพัทยา 4

  1. โรงเรียนเมืองพัทยา 8

  สาย G ได้แก่

  1. โลมา เอฟซี
  2. เสือขาว อคาเดมี่
  3. โรงเรียนศรีสุวิทย์

  สาย H ได้แก่

  1. โรงเรียนมารีวิทย์
  2. ชุมชนวัดโพธิสัมพันธ์ A
  3. เยาวชนหนองปลาไหล

  เมืองพัทยาขอเชิญร่วมชมร่วมเชียร์ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาเยาวชนที่เข้าร่วมการแข่งขันตาม​ วัน​ เวลาและสถานที่ดังกล่าว

  https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4031473856863328&id=259115847432500
  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150