• เมืองพัทยาให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอหลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

  เมืองพัทยาให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอหลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

  เมืองพัทยาให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอหลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
  วันนี้(17 ธ.ค. 63) เวลา 13.30 น.เรือตรีปราโมทย์ ทับทิม รองปลัดเมืองพัทยา รักษาราชการแทนปลัดเมืองพัทยา ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปแก่ผู้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่โครงการฯ จากสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ตำบลคลองหนึ่ง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 67 คน นำโดยนายติภัทร สาดะระ ผู้อำนวยการหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายท้องถิ่น ฯ เข้าศึกษาดูงาน การจัดการองค์กรธรรมาภิบาล การจัดโครงสร้างภายในองค์กรด้านงานนิติการเพื่อการบริหารงาน การบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรท้องถิ่นและชุมชนเพื่อการพัฒนารายได้ ประสบการณ์การปฏิบัติงานของนิติกร และประเด็นปัญหา แนวทางแก้ไขและกรณีศึกษา เพื่อให้เกิดคุณภาพสร้างเสริมองค์ความรู้ และเพิ่มพูนประสบการณ์แก่ผู้เข้ารับฝึกอบรมภายในองค์กรของตนเองต่อไป
  https://www.facebook.com/259115847432500/posts/4031058236904890/

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150