• ผู้บริหารเมืองพัทยาลงพื้นที่ดูการดำเนินงานรื้อถอนเสาไฟฟ้า บริเวณ ถนนพัทยาเหนือ

  ผู้บริหารเมืองพัทยาลงพื้นที่ดูการดำเนินงานรื้อถอนเสาไฟฟ้า บริเวณ ถนนพัทยาเหนือ

  ผู้บริหารเมืองพัทยาลงพื้นที่ดูการดำเนินงานรื้อถอนเสาไฟฟ้า บริเวณ ถนนพัทยาเหนือ

  วันนี้ (18 ธ.ค.63) เวลา 15.00 น. นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยนายรณกิจ เอกะสิงห์ นายบรรลือ กุลละวณิชย์ นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา เลขานุการ/ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา นายเกียรติศักดิ์ ศรีวงษ์ชัย รองปลัดเมืองพัทยา นายธนู สุรชัยสิขวิทย์ หัวหน้าแผนกจัดการงานโครงการก่อสร้างสายส่งและสถานีไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 ภาคกลาง จังหวัดชลบุรี และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้ บริเวณหน้าโรงแรมแฟร์เท็กซ์สปอร์ตคลับ พัทยา

  ตามที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ได้ดำเนินการก่อสร้างและปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดินบริเวณถนนพัทยาเหนือ ถึง บริเวณวงเวียนปลาโลมา ในโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 1 ได้ดำเนินการรื้อถอนเสา-สายไฟ-สายสื่อสาร ซึ่งมีระยะทาง 4.40 กม. และเสาไฟฟ้าบนถนนพัทยาเหนือที่มีทั้งสิ้น 226 ต้น โดยเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 ได้เริ่มดำเนินการรื้อถอนเสาไฟฟ้า ถึงปัจจุบัน สามารถรื้อถอนเสาไฟฟ้าได้ 193 ต้น คงเหลืออีก 33 ต้น ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในวันที่ 20 ธันวาคม นี้

  เมื่อการดำเนินการโครงการดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์ ถนนพัทยาเหนือจะมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย เกิดภาพลักษณ์ที่ดี ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เป็นการเพิ่มความมั่นคงและความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า (Reliability) ให้เทียบเท่ากับเมืองใหญ่หรือมหานครต่างๆ สามารถรองรับการให้บริการพลังงานไฟฟ้าในเขตชุมชนหนาแน่นได้อย่างเพียงพอ มีประสิทธิภาพและปลอดภัยตามมาตรฐานสากล รองรับเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่นำมาใช้ในการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจ ลด ความเสียหายทางธุรกิจที่เกิดจากปัญหาไฟตก ไฟดับ ลดความสูญเสียอันเกิดจากอันตรายของไฟฟ้า รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ลดปัญหาและระยะเวลาด้านการปฏิบัติการและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า สร้างภูมิทัศน์ที่สวยงามและระบบไฟฟ้าที่มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน พัฒนาสู่เมืองท่องเที่ยวอัจฉริยะในอนาคต เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนชาวพัทยาต่อไป

  หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณธนู สุรชัยสิขวิทย์ หัวหน้าแผนกจัดการงานโครงการก่อสร้างสายส่งและสถานีไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 ภาคกลาง จังหวัดชลบุรี หมายเลขโทรศัพท์ 087-2308118

  https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4034183333259047&id=259115847432500
  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150